Speeldoos onderzoek later beschikbaar

Eind september zouden de resultaten worden gepresenteerd van het onderzoek dat op verzoek van de Vughtse raad wordt gehouden, om een aantal zaken die spelen rond Theater de Speeldoos helder te krijgen.

Via een motie in de raadsvergadering van 15 juni vroegen alle fracties, behalve de VVD, om een onafhankelijk onderzoek waarin ten minste wordt meegenomen: het inzichtelijk maken van organisatie en financiën, de verhouding tussen subsidiegelden en prestatieafspraken en  een vergelijking via benchmark van Theater de Speeldoos met soortgelijke subsidierelaties in andere gemeenten. Ook moeten de knelpunten in het onderzoek worden blootgelegd en worden aanbevelingen voor verbetering verwacht. In de commissievergadering ‘Bestuur’ van donderdag 28 september meldde wethouder Fons Potters dat het niet gaat lukken om de resultaten van het onderzoek voor 1 oktober te presenteren, omdat Bureau Berenschot, dat het onderzoek in opdracht van de gemeente uitvoert, nog niet beschikt over alle cijfers waaruit kan worden afgeleid hoe de 350.000 euro subsidie besteed wordt en in hoeverre het geld ten goede komt aan de amateurgezelschappen die van de Speeldoos gebruikmaken.  Volgens Potters wordt de ontbrekende informatie pas maandag 2 oktober door de Speeldoos aangeleverd.

Kijk ook bij

Vijf nieuwe vaarroutes door de Zuiderwaterlinie

De Zuiderwaterlinie vertelt het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. Met vijf nieuwe vaarroutes …