SP, stichting Kampong Lunetten en PPP slaan handen ineen

Tijdens de raadsvergadering van 29 september heeft de fractie van de SP nadere uitleg gevraagd over de beantwoording van de schriftelijke vragen over eerherstelmaatregelen voor KNIL-militairen. De SP is blij verrast met de beantwoording ervan vanuit het college, maar vroeg zich af wanneer dit historisch invloedrijke dossier vlot wordt getrokken.

Het college kon geen toezegging doen op de vraag van de SP, wanneer dit jaar uitsluitsel gegeven kan worden over het verloop van dit dossier. Een van de argumenten was dat het college graag eerst in contact wil komen met organisaties die deze belangen behartigen. De SP vindt dit een goede vervolgstap vanuit het college en heeft als uitvloeisel daarvan constructieve gesprekken gevoerd met stichting Kampong Lunetten en Pembarisan Pasukan Pertahanan (PPP) in het woonoord, tezamen met enkele initiatiefnemers van buiten het woonoord. Stichting Kampong Lunetten en Pembarisan Pasukan Pertahanan fungeren als spreekbuizen van de bewoners van het woonoord en zetten zich in voor activiteiten met vooral een politiek en cultureel karakter.

Zodoende hebben de SP, Pembarisan Pasukan Pertahanan en Stichting Kampong Lunetten de handen ineengeslagen om zo een platform te creëren, met als doel allen het belang van dit dossier te doen inzien. Stichting Kampong Lunetten, Pembarisan Pasukan Pertahanan en SP onderstrepen de complexiteit van dit dossier en hadden daarom alle belanghebbenden uitgenodigd om de informatiebijeenkomst van vrijdag 28 oktober bij te wonen. Deze informatiebijeenkomst is zeer goed bezocht, en fungeert als vruchtbaar startpunt voor het verdere verloop van dit dossier. De stichting Kampong Lunetten, PPP en SP zullen zich verder hardmaken voor deze belangrijke zaak dankzij de vele nuttige input die is gedaan vanuit de Molukse gemeenschap

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …