Blijft dit het aanzicht parkeerplaats Ploegveld?

SP stelt vragen over Centrumplan Oost

De SP-fractie heeft het Vughtse college schriftelijke vragen gesteld over Centrumplan Oost waarvoor momenteel de aanvraag voor een omgevingsvergunning loopt. Na contacten met bewoners van het Ploegveld heeft de SP geconcludeerd dat het vertrouwen van de omwonenden in de gemeente is weggevaagd.

Aanvankelijk gingen de gesprekken tussen de gemeente en de bewoners over parkeerproblemen, maar dat veranderde al vlug in gesprekken over het Centrumplan Oost. Vanaf 2015 hebben de omwonenden overlegd met de projectontwikkelaar en Albert Heijn en correspondentie gevoerd met de gemeente. Beide processen verliepen erg moeizaam. De wethouder heeft vervolgens in 2017 gehoor gegeven aan een oproep en de omwonenden de kans gegeven hun wensen te uiten. Dat is op 22 juli 2017 gebeurd. Van die bijeenkomst is een verslag gemaakt dat in oktober tijdens de 2e bijeenkomst werd uitgedeeld. De omwonenden constateerden dat het verslag geen goede weergave was van het overleg. De gemeente ging mee in dat commentaar en zou het verslag aanpassen. Dat is nooit gebeurd. Dat is een vergelijkbaar verwijt als de bewoners van de Raadhuisstraat al eerder maakten over de verslaglegging van een gesprek met de gemeente over het gebruik van de binnenhof achter De Heuvel voor de bevoorrading van AH. In november werd volgens de SP tijdens de 3e bijeenkomst op basis van de input van omwonenden, 12 mogelijke varianten getoond. Het lastige was dat zij geacht werden ter plekke een keuze te maken. Dat zoiets niet mogelijk is, zal niemand verbazen. Het verhaal van de bewoners riep bij de SP-fractie vragen op. Ze willen daarom van het college weten of het feitenrelaas van de bewoners juist is geformuleerd. Daarnaast wil de SP weten of het college bereid is in te stemmen met een onafhankelijk onderzoek, bijvoorbeeld gedaan door Appel Coffeng. De omwonenden vinden namelijk dat zij wel gehoord worden, maar dat er niet naar hen wordt geluisterd. Bezwaren tegen de verwachtte geluidsoverlast, licht- en luchtvervuiling en het gevaar van achteruitrijdende vrachtwagens worden van de hand gewezen zonder voldoende argumentatie. Zij hebben daarom het gevoel dat zij iedere keer tegen een muur oplopen.

Geen integrale visie?
Bij de omwonenden is de indruk ontstaan dat het college geen integrale visie heeft op het totale centrumplan. De SP wil weten of die indruk klopt. En als dat niet het geval is, wil de SP weten hoe die integrale visie er dan uitziet. De omwonenden hebben het idee dat er afspraken bestaan tussen de gemeente en de projectontwikkelaar die niet worden besproken in het overleg met de omwonenden. Daarom wil de SP weten of er afspraken zijn tussen de gemeente en de projectontwikkelaar dan wel met Albert Heijn, die niet ter sprake zijn gekomen in het omwonendenoverleg, maar die de situatie voor hen wel beïnvloeden. Ten slotte vraagt de SP het college nog eens duidelijk te beargumenteren waarom een variant, die de bewoners zelf hebben gemaakt, waarbij een aantal parkeerplaatsen werd verschoven en 44 werden toegevoegd aan de Dr. Hillenlaan, is afgewezen.

Kijk ook bij

Verkoop 10 woningen in Marktveldplein gestart

Green Real Estate maakt bekend op 8 december 2023 te starten met de verkoop van …