(Foto: Bart Meesters)

Sluiting luchtruim PI en omgeving wordt verlengd

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de sluiting van het luchtruim boven en rondom de PI in Vught met een jaar, tot en met 31 december 2024, verlengd. Het besluit is gebaseerd op een zorgvuldige afweging met de lokale driehoek en andere veiligheidspartners. Het doel is en blijft het waarborgen van de veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers.

De verlengde sluiting van het luchtruim volgt kort op de verlenging per 1 november van de aanwijzing tot veiligheidsrisicogebied van de PI en omgeving. Het zijn ingrijpende maatregelen, maar nog steeds nodig om de omgeving zo veilig mogelijk te houden. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan diverse initiatieven, gericht op verdere verbetering van de veiligheid in het gebied.

Tot de verlenging heeft de burgemeester, namens de lokale driehoek en diverse veiligheidspartners, een verzoek gedaan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit verzoek is gebaseerd op gronden van openbare orde en veiligheid. Ook deze tweede verlenging is vanzelfsprekend het resultaat van een zorgvuldige belangenafweging. De PI Vught wordt een van de vier landelijke hoog beveiligde voorzieningen waar zware criminelen kunnen worden gedetineerd én (digitaal) berecht. Om de veiligheid in de Lunettenlaan te verbeteren en de woonkernen van de gemeente te ontzien, komt er ook een (tijdelijke) tweede ontsluitingsweg. Het is het succesvolle resultaat van een langdurige inzet van de gemeente Vught en de provincie om het ministerie van Justitie en Veiligheid te bewegen deze veiligheidsproblematiek structureel aan te pakken.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …