Skeletten gevonden bij opgraving Isabellaveld Vught

Tijdens archeologisch onderzoek op het Vughts Isabellaveld zijn drie skeletten gevonden van vermoedelijk gesneuvelde soldaten tijdens het beleg van ’s-Hertogenbosch in 1629. In een van de skeletten is lood aangetroffen. Ook zijn er honderden loden musketkogels aan het licht gebracht op dit historisch belangrijke strijdtoneel uit de Tachtigjarige Oorlog.

De restanten van twee van de drie ontdekte skeletten zijn geborgen. Vanmorgen, donderdag 7 februari, ging de fysisch antropoloog aan de slag met het derde skelet. Hoewel nader onderzoek nog zekerheid moet geven, lijken alle tekenen erop te wijzen dat het hier om gesneuvelde soldaten uit de Tachtigjarige Oorlog gaat.

Vanaf het Isabellaveld bestormden de Staatse troepen van stadhouder en ‘stedenbedwinger’ Frederik Hendrik in 1629 het Fort Isabella. De Spanjaarden bouwden het fort tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) om het belangrijke Spaanse bolwerk ’s-Hertogenbosch te beschermen. Aan de Vughtse kant was het fort extra verstrekt met een hoornwerk dat zich uitstrekte tot op het Isabellaveld. Hier legden de aanvallende troepen loopgraven aan om het fort te kunnen benaderen en de confrontatie met de Spaanse vijand aan te gaan.

Het beleg en de verovering van de ‘onneembare Moerasdraak’, zoals ’s-Hertogenbosch in die tijd werd genoemd, was een belangrijk wapenfeit in de strijd van de jonge republiek tegen de Spaanse overheersing.

In opdracht van de gemeente Vught worden de opgravingen op het Isabellaveld, een locatie voor woningbouw, uitgevoerd door BAAC Archeologie, de Stichting Erfgoed Vught en vrijwilligers van de werkgroep Archeologie. De opgravingen hebben, naast de gevonden skeletten, talrijke sporen blootgelegd van zowel het hoornwijk als de loopgraven, maar ook van de hevige strijd die hier in 1629 gewoed heeft.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …