V.l.n.r.: Regien Kievits, Karin de Bie, Jacqueline van Lokven en wethouder Yvonne Vos

Sinds 1 oktober welzijnscoach in Vught

Doel is verbetering van de kwaliteit van leven

Op de lijst van belangrijke levensgebeurtenissen staan het verlies van een dierbare, een echtscheiding en verhuizing (migratie) bovenaan in de top 10. Gebeurtenissen die, zo blijkt, grote gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, zoals een grote mate van stress. En stress zorgt weer voor allerlei lichamelijke klachten die dikwijls niet zo gemakkelijk te duiden zijn voor de huisarts. Dat vraagt dan om iets anders dan het voorschrijven van medicijnen of het doorsturen naar een specialist. Belangrijk is in zo’n geval te weten welke gebeurtenis aan de klachten ten grondslag ligt en daar kan dan actie op ondernomen worden. In Vught kan de huisarts die patiënt sinds 1 oktober verwijzen naar Welzijnscoach Jacqueline van Lokven van ‘Welzijn op Recept’, een initiatief van Jeroen Bosch Huisartsen.

Door Ada Imming

Er is, mede door die ingrijpende levensgebeurtenissen, veel meer eenzaamheid dan we denken. “De zorg en het sociaal domein moeten elkaar hierin ondersteunen”, vindt Jacqueline van Lokven van Welzijn Vught. “Mensen zoeken naar zingeving en een nieuwe invulling van hun leven na partnerverlies, echtscheiding of verhuizing.” Zij komen bij de huisarts met zogenoemde psychosomatische of psychosociale klachten. Dat zijn klachten die niet of onvoldoende verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, maar verergeren door of het gevolg zijn van een psychologisch probleem. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, stress, angst, somberheid, hartkloppingen en slapeloosheid. “Bij jongeren speelt de covidperiode vaak een grote rol.”

Samen op zoek
Initiatiefnemer van ‘Welzijn op Recept’ is Jeroen Bosch Huisartsen, een regionale organisatie van alle praktijkhoudende huisartsen in Den Bosch en nog zeven omliggende gemeenten. Het idee is dat de huisarts deze patiënten verwijst naar de welzijnscoach. Iedere aangesloten gemeente wijst een welzijnscoach aan die betaald wordt door gemeente en rijk. Er is een pilot geweest in Heusden die liet zien dat één verwijzing per maand per huisarts reëel is. Het ging hierbij om circa 12 huisartsenpraktijken en ruim 100 patiënten per jaar. Van Lokven heeft sinds het project ‘Welzijn op Recept’ is gestart 5 patiënten begeleid.
De welzijnscoach gaat samen met de patiënten op zoek naar activiteiten die bij die persoon passen, zoals het ontmoeten van andere mensen, sport of bewegingsactiviteiten, vrijwilligerswerk of een interessante of leuke cursus. De coach begeleidt bij het aanmelden en het starten van de activiteit en blijft op de achtergrond beschikbaar voor vragen en advies.

Vertrouwen en veiligheid
“Het is echt maatwerk. De situatie is voor iedereen verschillend. De huisarts verwijst en ik koppel de resultaten terug naar de huisarts. Zo blijven de lijntjes kort. Vertrouwen en veiligheid zijn belangrijk. Daarom gaat er ook geen medisch dossier naar de welzijnscoach. Er wordt wel een algemeen beeld geschetst waarin de omstandigheden van de patiënt worden weergegeven. Dan is de situatie nog niet helemaal ingekleurd en dat is fijn voor mij”, vertelt Van Lokven. Doel is verbetering van de kwaliteit van leven.

Noodzaak
Jeroen Bosch Huisartsen is gevestigd aan de Nieuwe Linie op Fort Isabella. Regien Kievits, huisarts bij Gezondheidscentrum De Hoge Vliert in Vught en medisch directeur van deze organisatie, Karin de Bie, manager Zorg en Gezondheid, en wethouder Yvonne Vos illustreren de noodzaak van dit initiatief.
“Behalve ondersteuning bieden wij ook opleiding en scholing aan onze huisartsen, vooral op het gebied van ouderenzorg en diabetes”, vertelt Regien Kievits. Wethouder Vos benadrukt dat de positieve gezondheid van de Vughtse inwoners haar veel waard is bij gebrek aan een zorgzame samenleving. De zorgvraag stijgt en het zorgaanbod groeit niet mee. Dat vraagt om een herziening van het aanbod. Dat heeft Jeroen Bosch Huisartsen goed begrepen en is sinds 1 januari 2023 actief in Den Bosch en omgeving.

Regionale thema’s
De organisatie ondersteunt en begeleidt de chronische zorg, is aanspreekpunt voor zorgpartners en ondersteunt haar huisartsen. Zij pakt belangrijke regionale thema’s op als de toenemende vergrijzing, het versterken van de regionale samenwerking en de veranderingen op het gebied van informatie en digitalisering. Zij ondersteunt en vertegenwoordigt alle huisartsen die daardoor zoveel mogelijk tijd kunnen besteden aan patiëntenzorg en is centraal aanspreekpunt voor gemeentes, ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …