De Seniorenbus bedankt alle sponsors voor hun bijdrage aan de realisatie

Seniorenbus Vught verruimt diensten

De Seniorenbus Vught is al bijna acht jaar niet meer weg te denken uit het Vughtse straatbeeld. Het is een veel gewaardeerde dienst voor alle inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt die, om wat voor reden dan ook, beperkt zijn in hun mobiliteit. En vanaf 2023 niet alléén voor 55-plussers, maar voor iedereen die niet zelf (meer) kan voorzien in eigen vervoer. Want de Seniorenbus verruimt de dienstverlening.

Helvoirt
Al meer dan een jaar maken inwoners van Helvoirt steeds beter gebruik van de Seniorenbus. Ook vrijwilligers uit Helvoirt vinden hun weg naar de Seniorenbus. Door corona is dat aanvankelijk nog niet zo hard gegaan, maar inmiddels weet de Seniorenbus ook hier heel goed de weg.

AutoMaatje
Vanaf het nieuwe jaar zal dit initiatief van de ANWB uitgevoerd worden onder verantwoordelijkheid van de Seniorenbus. Het is een dienst die alweer twee jaar actief is in onze gemeente en aanvullend is op de diensten van de Seniorenbus. Waar de Seniorenbus alleen rijdt op doordeweekse dagen van 09.00 tot 17.00 uur en alleen voor 55-plussers en binnen de gemeente, is AutoMaatje er ook op de avonden en in de weekenden, voor alle leeftijden en ook voor bestemmingen buiten onze gemeente. Net als de Seniorenbus wordt AutoMaatje uitgevoerd door vrijwilligers. Bij AutoMaatje rijden plaatsgenoten met hun eigen auto tegen een kleine kilometervergoeding. Samen met de Seniorenbus is er in Vught met AutoMaatje voortaan een 24/7 vervoersvoorziening voor alle mensen die niet over eigen vervoer beschikken.

Elektrische auto
Naast de 4 bussen waarmee de Seniorenbus rijdt, is er nu ook een eerste elektrische auto. Jozef Kok: “We zetten daarmee een eerste stap op weg naar een volledige elektrificatie van ons wagenpark. Zo willen we gaan bijdragen aan een meer duurzaam vervoer. Mede dankzij een groot aantal Vughtse sponsors kunnen we dat doen.”

Uitstapjes
Mede door dat vijfde voertuig heeft de Seniorenbus nu de capaciteit om uitstapjes te gaan of laten organiseren. Kok: “Vooralsnog doen we dat bij wijze van proef, bijvoorbeeld naar de Parade of naar de Helftheuvelpassage in ‘s-Hertogenbosch. Maar we kunnen in overleg met de ouderenorganisaties in Vught ook naar andere bestemmingen. Zij regelen dan het uitstapje, wij het vervoer.”

Meer weten?
De 125 vrijwilligers van de Seniorenbus willen ook het komend jaar inwoners van onze dorpen ondersteunen bij het bestrijden van vervoersarmoede en eenzaamheid. Gebrek aan vervoer mag geen reden zijn om niet zelfstandig mee te kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten. Niet alleen voor noodzakelijke ritten naar (para)medische bestemmingen; maar ook voor boodschappen, familiebezoek of deelname aan het verenigingsleven. Voor de Seniorenbus Vught kunt u bellen naar 073-7113191 of de website bezoeken: www.seniorenbusvught.nl. Voor AutoMaatje kunt u vanaf 1 januari bellen naar 073-3035860. Beide op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur.

Kijk ook bij

Foute Kerstbingo zaterdag 9 december

Een avond vol gezelligheid met glühwein, kerstmutsen, kerstmuziek, een optreden van Jack van Raamsdonk en …