Schulden gemeente Vught lopen hoog op

De schulden voor de gemeente Vught lopen de komende jaren steeds verder op. Dat heeft voornamelijk te maken met de hoge investeringen in de N65 en het verdiepte spoor (PHS), terwijl ook nog fors geïnvesteerd moet worden in het nieuwe schoolgebouw voor Zuiderbos op het terrein van Voorburg. De solvabiliteit en de schuldenquote belanden daardoor in 2023 op een bedenkelijk niveau.

De solvabiliteit geeft aan welk deel van het balanstotaal is betaald uit eigen middelen. Een percentage tussen de 30 en 80 wordt als normaal beschouwd. Voorzichtigheid is geboden bij een ratio tussen de 20 en 30%. De solvabiliteitsratio van de gemeente Vught voor 2020 bedraagt 19%, hetgeen betekent dat de gemeente haar bezit met veel vreemd vermogen heeft gefinancierd. De scherpe daling van de solvabiliteit in 2019 en 2020 wordt vooral veroorzaakt door de betalingen aan het project Rijksinfra. In 2023 daalt de solvabiliteit naar 17%.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 23 oktober. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Volkskerstzang in ‘Het Huis van Brabant’

Op zondag 11 december a.s. zal voor de 32e keer de Volkskerstzang (VKZ) plaatsvinden in …