Patisserie De Rouw

Schriftelijke vragen SP over de Speeldoos

De SP heeft 30 juni schriftelijke vragen gesteld aan het Vughtse College over de uitgebreide terugblik van Hans Kraaijeveld op zijn interim-periode, van 2 november 2018 tot 18 april 2019, als directeur van Theater de Speeldoos op de site aridion.nl . Het college heeft razendsnel geantwoord op de gestelde vragen. Alle vragen en antwoorden zijn te lezen in Het Klaverblad van 10 juli.

De SP constateert dat de sfeer van het verhaal van Kraaijeveld (20 pagina’s) nogal wrang is, maar wanneer de emotie eruit wordt gehaald, blijven er voor de SP-fractie een aantal vragen open staan. Daarom stelde de fractie het college 13 schriftelijke vragen. Wij geven hier alleen de SP-vragen en de antwoorden van het college letterlijk weer.

SP: Wat is de algemene reactie van het college op deze weergave van de gebeurtenissen in die periode?
Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en ervaringen, zo ook de heer Kraaijeveld. Het college herkent zich echter niet in de geschetste beleving. Op 15 november 2017 heeft de unanieme gemeenteraad het voltallige gemeentebestuur de opdracht gegeven een oplossing te zoeken voor het langslepende dossier ‘de Speeldoos’. Vanaf dat moment zijn alle verdere stappen in dit dossier afgestemd met het voltallige college. Het aanzoeken van nieuwe bestuursleden voor de Speeldoos heeft plaatsgevonden op nadrukkelijk verzoek van directie én bestuur van de Speeldoos. Hierover is ook regelmatig contact geweest. Het college vindt verder dat het continu heeft gehandeld in overeenstemming met de kaders zoals meegegeven door de gemeenteraad.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 10 juli. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Informatieve bijeenkomsten ‘Loslaten en nalaten’ op 29 september in gebouw Kropholler

Op dinsdag 29 september zullen in het imposante gebouw Kropholler aan Mariaplein 9 te Vught …