(Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen)

Schop de grond in voor tijdelijke ontsluitingsweg PI Vught

De vergunningen zijn verleend en het voorbereidende werk is gedaan. Dat betekent groen licht voor de aanleg van de tijdelijke noordelijke ontsluitingsweg bij de PI Vught. Met de realisatie van de weg wordt een belangrijke stap gezet naar meer veiligheid en minder overlast voor de inwoners van Vught. Op woensdag 19 juli ging de schop in de grond. Dat is binnen een jaar nadat het tracé bekend is geworden. Het is het resultaat van een constructieve en voortvarende samenwerking van alle betrokken partijen.

Begin deze maand begon aannemer Vissers Ploegmakers met de voorbereidingen, nu gaan aanleg en realisatie van de tijdelijke weg en brug daadwerkelijk van start. De nieuwe verbinding leidt van de PI over het Drongelens Kanaal naar de Gementweg. Van daaruit kunnen de transporten met hoog risico van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) via diverse routes de hoofdinfrastructuur bereiken.

Zorgvuldige aanpak
Vanzelfsprekend is de snelheid van het proces niet ten koste gegaan van een zorgvuldige aanpak en voorbereiding van de aanleg. Daarbij was volop aandacht voor de natuur en waterhuishouding. Dat blijkt onder andere uit de afstemming met het waterschap en diverse natuurbelangenorganisaties en het uitgebreide vergunningentraject dat is doorlopen. Met de aanvang van het werk zijn de ambitieuze plannen om binnen een jaar na de besluitvorming met de realisatie te beginnen, waargemaakt. Dat komt voor een belangrijk deel door de effectieve en efficiënte wijze van samenwerken tussen het Rijksvastgoedbedrijf, DJI en de gemeente Vught. Ook het betrekken van en afstemmen met andere partijen in de omgeving verliep voorspoedig.

Vergroten veiligheid
De tijdelijke ontsluitingsweg maakt deel uit van een reeks van tijdelijke en permanente maatregelen en voorzieningen in en rond de PI Vught. Deze bestaan uit een kwalitatief hoogwaardige videoverbinding in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), een nieuwe permanente ontsluitingsweg naar de PI en een faciliteit voor verhoren door de Rechter-Commissaris (RC), die ook gebruikt kan worden als zittingszaal voor een beperkt aantal zittingen. Alle voorzieningen zijn gericht op het vergroten van de veiligheid in en rond de PI, vooral door het beperken van het aantal vervoersbewegingen met gedetineerden.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …