Schoolmaatschappelijk werk biedt broodnodige steun aan jongeren

Jongeren lijden onder de gevolgen van de coronacrisis. Extra aandacht voor de zorgen van jongeren, is dan ook erg belangrijk. Daarom zetten schoolmaatschappelijk werkers zich op de scholen maximaal in om jongeren te ondersteunen. Met de publicatie van een toegankelijk beeldverhaal onderstreept Farent het grote belang van schoolmaatschappelijk werk op de scholen voor voortgezet onderwijs en het mbo. Klik hier voor het beeldverhaal.

Het beeldverhaal ‘Stap uit je schaduw’ maakt toegankelijk duidelijk wat het schoolmaatschappelijk werk kan doen voor jongeren. Juist nu de coronamaatregelen minder zwaar zijn, komen jongeren met hun zorgen en vragen. Zij mogen niet vergeten worden. Farent verspreidt het beeldverhaal breed onder alle scholen in de regio waar schoolmaatschappelijk werkers actief zijn. Zodat jongeren gemakkelijk en snel de weg vinden naar extra steun.

Grote thema’s
De maatschappelijk werkers zijn in de scholen aanwezig. Zij zien en horen dat jongeren worstelen met grote thema’s. Denk aan depressieve gevoelens, eenzaamheid, verslavingsproblematiek, (online) pestgedrag, financiële moeilijkheden, situaties van geweld of ruzie thuis en ook zorgen om de wereld en het klimaat. De schoolmaatschappelijk werkers gaan laagdrempelig in contact. Samen met de jongere zetten zij praktische stappen op weg naar beter. En als het nodig is, begeleiden zij jongeren snel naar hulp buiten de school.

Beschikbaar en bereikbaar op veel scholen
Het schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs en mbo is een dienst van Farent. De schoolmaatschappelijk werkers zijn beschikbaar en bereikbaar voor jongeren en onderwijzend personeel op scholen in de regio ’s-Hertogenbosch, De Meierij en Midden-Brabant.

Kijk ook bij

Concert in Sint-Catharinakerk op 13 juli

Het ’s-Hertogenbosch Vocaal Ensemble (HVE) geeft op woensdag 13 juli om 21.00 uur een concert …