Foto: Geert de Vries

Scholekster op het dak? Laat het weten!

Nieuw onderzoek naar afnemende populatie scholeksters heeft hulp nodig van burgers

Het gaat niet goed met de scholekster in Nederland. Deze ‘Bonte Piet’ in stijlvol zwart-wit met zijn karakteristieke oranje-rode snavel en roze poten broedt van oudsher aan de kust en in weilanden. Daar is hun broedsucces al lange tijd veel te laag, waardoor de aantallen scholeksters snel afnemen. Tegelijkertijd wijken steeds meer scholeksters uit naar de stad. Of dit de vogel gaat redden is de vraag, want de stad kent nieuwe bedreigingen en over deze nieuwe manier van broeden is nog te weinig bekend. Op initiatief van de Stichting Onderzoek Scholekster en bioloog Rafael Martig start daarom een nieuw ‘citizen science’ onderzoek, via de website scholeksterophetdak.nl. Met als doel om deze vogel gericht te kunnen helpen overleven.

Rafael Martig: “De trend is zorgelijk. Scholeksters kunnen wel 45 jaar oud worden maar de laatste jaren zijn er erg weinig jongen meer grootgebracht. Bij de dakbroedende scholeksters in de stad lijkt het wel iets beter te gaan, maar zeker weten doen we dat niet en het gaat nog om relatief weinig vogels. Een paartje bij voetbalclub Asser Boys heeft op het dak van hun kantine zo al vier jaar achtereen succesvol jongen grootgebracht. In plaats van mossels en andere schelpdieren als hoofdmenu kiezen de scholeksters dan voor wormen en emelten, die ze vooral uit bermen en grasland halen. Hiermee voeren ze ook hun kuikens, tot het moment dat die zelf kunnen vliegen”

Foto: Bert Dijkstra

Help mee
Het broedseizoen komt er weer aan, dus mogelijk strijkt eerdaags een scholekster neer om te broeden op een dak in de buurt. Iedereen met hart voor deze vogel die dit signaleert wordt opgeroepen om via de nieuwe website scholeksterophetdak.nl een aantal gegevens in te vullen, zoals de locatie van het nest en het aantal eieren. Het invullen kost maar een paar minuten. De website biedt ook een aantal tips om de scholeksters in de stad een handje te kunnen helpen. Scholeksters leggen hun eieren op platte daken, meestal open en bloot in het grind. Het is belangrijk om de vogels niet te verstoren en om vooral de ogen eerst goed de kost te geven. Jonge scholeksterkuikens kunnen zich heel goed verstoppen. Soms loopt de plek op het dak ook verkeerd voor ze af. Het plaatsen van een roostertje over afvoeren en openingen kan voorkomen dat de kuikens daar in vallen en in het riool verdwijnen.

Het is voor het eerst dat er op landelijke schaal specifiek en gericht onderzoek wordt gedaan naar scholeksters die broeden op daken. Het meerjarige onderzoek is een initiatief van de nieuw opgerichte Stichting Onderzoek Scholekster en wordt mede gesteund door Sovon Vogelonderzoek Nederland, het Nederlands Instituut voor Ecologie en Vogelbescherming Nederland. Met de gegevens die burgers invoeren voor dit nieuwe onderzoek kunnen we deze prachtige vogels helpen overleven in ons land. En met zijn vrolijke ‘te piet’-gekwetter wordt het nog levendiger in onze steden!

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …