Schatten van Vught – het spinsteentje

Het Vughts Museum in DePetrus is beperkt open vanwege de coronacrisis. Daarom presenteert het museum elke week een van zijn ‘schatten’ met een foto en een verhaaltje.

Toen medewerkers van de gemeente Vught eind 2007 voor de St.-Petruskerk een paal met straatnaambordjes aan het plaatsen waren, zakte die door het wegdek naar beneden. Bij nader onderzoek bleek er een put te liggen. De paal was door de gemetselde afdekkoepel van de put gestoten en naar beneden gezakt. Het bleek een waterput te zijn die in 1790 was gebouwd voor de brandweer. Toen de put in onbruik was geraakt, was hij geruime tijd als afvalput gebruikt. De vondsten uit de put bestaan voornamelijk uit fragmenten van houtafval, (restanten van) leren gebruiksvoorwerpen (vooral schoeisel), aardewerk, porselein, dierlijke botrestanten en baksteen. Qua datering is het merendeel van het materiaal afkomstig uit de achttiende/begin negentiende eeuw. Maar er is één uitzondering. In de put werd ook een ‘spinsteentje’ aangetroffen. Dat voorwerp werd vroeger gebruikt bij het spinnen van garen. Bijzonder is dat het steentje afkomstig is uit de twaalfde eeuw. De vraag is dan ook hoe dat steentje eeuwen later terecht kwam in een put die pas in 1791 werd aangelegd! De put werd in 2008 gerestaureerd. Op een hardstenen afdekplaat is in het kort de geschiedenis van de put vermeld.

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …