Schatten van Vught – het Musschengilde

Het Vughts Museum in DePetrus was dicht en daarna beperkt open vanwege de coronacrisis. Daarom presenteerde het museum in de afgelopen weken telkens een van zijn ‘schatten’ met een foto en een verhaaltje. Vandaag de voorlaatste aflevering nu DePetrus weer toegankelijk is voor maximaal honderd personen tegelijkertijd.

Het Musschengilde
In de afgelopen maanden trokken wolven de aandacht die – zelfs in de directe omgeving van Vught – de jacht op schapen openden. In vroeger eeuwen werden ze daarom afgeschoten. Dat mag niet meer. Want de wolf is een beschermde diersoort. De jacht diende destijds niet alleen om een lekker stuk vlees op tafel te krijgen, maar ook om schadelijke diersoorten te bestrijden. Bij die schadelijke diersoorten zat merkwaardig genoeg ook de mus …
In tal van dorpen bestonden in de negentiende eeuw ‘gezelschappen ter Uitroeijing van Musschen en Mollen’. In Vught en Cromvoirt bestond een ‘Musschengilde’ dat ten doel had om zoveel mogelijk mussen, maar óók kraaien en eksters, af te schieten ter bescherming van de landbouwgewassen. Jaarlijks was er een teerdag, waarop de leden de kopjes inleverden van de geschoten mussen. Wie het vastgestelde minimum niet haalde, kreeg een boete. Er konden ook premies verdiend worden en schildjes (zoals bij de schuttersgilden). Jacobus P. van Miert was van 1852 tot 1867 burgemeester van Vught. In 1859 was de burgemeester ‘President’ van het Musschengilde en twee jaar later ‘Beschermheer’. Hij hield er een mooi schildje aan over.

Kijk ook bij

Lezing ‘Portretten uit de Bourgondische en Habsburgse tijd’

Op 8 februari geeft Joyce Tritschler-van Os een lezing in DePetrus over portretten uit de …