Bestuurders Monique Beukers (Robert Coppes Stichting) en Tom van Mierlo (Reinier van Arkel) bekrachtigen de samenwerking door het tekenen van een convenant.

Samenwerkingsovereenkomst Robert Coppes Stichting en Reinier van Arkel

‘Kwaliteitsimpuls voor goede zorg aan mensen met een visuele beperking en psychiatrische problemen’

Afgelopen week tekenden Monique Beukers, bestuurder Robert Coppes Stichting en Tom van Mierlo, bestuurder Reinier van Arkel, een samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar. Hierin is een aantal zaken vastgelegd om de kwaliteit van zorg voor mensen met een visuele beperking en psychiatrische problemen te waarborgen en te verbeteren.

Met het tekenen van de overeenkomst wordt een al jaren bestaande samenwerking bekrachtigd en verder uitgebreid. Er wordt vanuit Reinier van Arkel een psychiater en een aantal deskundigen aan de Robert Coppes Stichting verbonden. Zij gaan ondersteunen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, diagnose en behandeling, kennis en innovatie. Daarnaast gaan beide organisaties samenwerken bij het opleiden van medewerkers, zoals GZ psychologen en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen.

Meerwaarde samenwerking
Monique Beukers ziet de samenwerking als een kwaliteitsimpuls voor goede zorg aan mensen met een visuele beperking en psychiatrische problemen. “Door nog intensiever samen te werken met de professionals van Reinier van Arkel, breiden we bestaande expertise verder uit. Psychiatrische problematiek is in combinatie met een visuele beperking lastig te diagnosticeren. Zorgverleners moeten dus goed in staat zijn verder te kijken. Dit vraagt niet alleen om inzicht in de gevolgen van de visuele beperking, maar ook om specifieke GGZ-kennis en de wisselwerking tussen beide. Deze samenwerking levert hier een waardevolle bijdrage aan.”

Helga Saez, geneesheer-directeur bij Reinier van Arkel en als consulent psychiater werkzaam voor de Robert Coppes Stichting: “Je staande houden in een ziende wereld trekt een zware wissel op het leven van mensen die blind of slechtziend zijn. Naast – en soms ook door – hun visuele beperking kunnen zij te maken krijgen met complexe psychische en of lichamelijke aandoeningen. Door de banden met de Robert Coppes Stichting verder aan te halen, geven we uitvoering aan onze bedoeling ‘er zijn voor mensen met ernstige psychische problematiek en hun naasten’.”

Kijk ook bij

Feestweekend Zwaluw V.F.C. 21 t/m 23 juni

Op 10 mei 2021 bestond Zwaluw V.F.C. 90 jaar. Opgericht in 1931 en als fusieclub …