‘Samen voor Vught’ wil nu 50 km op N65

Iedereen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt heeft te maken met hinder van de N65. De weg is onveilig, zowel voor overstekende fietsers en voetgangers als voor het autoverkeer op de weg zelf, vormt een barrière dwars door het dorp, veroorzaakt geluidsoverlast en emissieproblemen en leidt in spits tot sluipverkeer. Daar zijn de vele rapporten over geschreven en die waren de reden voor Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Brabant en gemeente Vught de weg verdiept aan te leggen. Echter, de Raad van State ziet in de plannen zoveel ruimte voor verbetering dat het huidige plan is vernietigd. Dat is goed voor natuur en milieu, maar de problemen blijven voorlopig bestaan.

Zorgen over de toekomst
Samen voor Vught, dat met een positief-kritische houding, het project al die jaren heeft gevolgd en van ideeën en bezwaren heeft voorzien, maakt zich zorgen over hoe het nu verder moet. Het vernietigen van het plan betekent dat veel werk opnieuw moet en dat gaat gauw jaren duren. Het biedt echter ook de kans om nog eens fris naar de problemen te kijken en te werken aan een oplossing die leefbaar is voor de korte en langere termijn. Hierbij zal het lokale belang van de dorpen en hun inwoners voorrang moeten hebben boven de doorstroming van de N65 als schakel in het landelijke hoofdwegennetwerk.

Actie is nu nodig
Samen voor Vught vindt dat het nu tijd is voor maatregelen om de onveiligheid en hinder voor milieu en omgeving op korte termijn in te dammen. Dit is het moment om in de Omgevingsvisie een goede afweging te maken om de leefbaarheid in toekomst te borgen.

Actieprogramma Samen voor Vught

  1. 1. Verlagen snelheid op N65 binnen de kom naar 50 km per uur.
  1. 2. Aanpassen verkeerslichten N65 zodat voetgangers en fietsers meer en vaker groen krijgen.
  1. 3. Flitskasten langs de hele N65-route om te hoge snelheid en door rood rijden op alle kruispunten te voorkomen.
  1. 4. Snel starten met aanleggen snelfietsroute F65 tussen Tilburg en Den Bosch.
  1. 5. In de nog op te stellen Omgevingsvisie alternatieven voor N65 zoals: omleiden, downgraden of ondertunnelen, zorgvuldig af te wegen met als doel de leefbaarheid te vergroten.
  1. 6. De participatie goed te organiseren zodat plannen beter worden, sneller worden gerealiseerd en er draagvlak komt.
  1. 7. De politiek uitdagen de leefbaarheid boven doorstroming te stellen.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …