Samen alzheimer stoppen vóór het start

Afgelopen week is het startschot gegeven voor het landelijk project ABOARD (A personalized medicine approach for Alzheimer’s disease), een samenwerking van meer dan dertig partners om de ziekte van Alzheimer te stoppen. ABOARD is daarmee het eerste onderzoeksproject dat van start gaat als onderdeel van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het geeft tevens invulling aan de Kennis- en Innovatieagenda 2020-2023 van Health~Holland, waarbij publieke en private partners in Missie IV werken aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie. Het doel van ABOARD is om voorbereidingen te treffen voor een toekomst waarin we de ziekte van Alzheimer stoppen vóór ze start. Onder andere door: mogelijk maken van verbeterde diagnostiek, ontwikkelen van risicoprofielen op maat en focus op preventie door het vergroten van het bewustzijn rondom dementie en hersengezondheid.

Het Jeroen Bosch ziekenhuis in ‘s-Hertogenbosch is partner in ABOARD. Astrid van Strien, klinisch geriater in het Jeroen Bosch ziekenhuis: “Het geheugencentrum van het Jeroen Bosch ziekenhuis is een van de grotere van Nederland. We werken samen in een team waar we leren met, van en over elkaar. We werken samen in een netwerk, waarbij we het expertisecentrum van cognitie in de regio en daarbuiten zijn. Zo dragen we bij aan de missie van ABOARD: samen de ziekte van Alzheimer stoppen voordat het start.”

Lees het volledige bericht hier.

Kijk ook bij

Museum van Gedenkplaats Kamp Haaren op afspraak open

De Gedenkplaats bevindt zich na de verwoestende brand, op de tijdelijke locatie aan het Gildepad …