Foto: Marco Magielse

RvC Woonstichting Charlotte van Beuningen benoemt nieuwe commissarissen

Met de benoeming van drie nieuwe leden is de Raad van Commissarissen van Woonstichting Charlotte van Beuningen weer op volle sterkte.

Dany Vermaas (61) is de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Woonstichting Charlotte van Beuningen. Hij volgt Herman Haarhuis op, die na de maximale zittingsduur van 8 jaar afscheid nam. Dany Vermaas is partner bij Verstegen accountants en adviseurs. Hij wordt ook lid van de auditcommissie.

Goed voorbereid
Bas van Gompel (42) vervangt Peter Krumm, die net als Herman Haarhuis na de maximale zittingsduur afscheid nam. Om goed voorbereid te zijn op het vertrek van Daphne Huskens, die begin volgend jaar de maximale zittingsduur bereikt, is Maud Brouns (52) aan de Raad toegevoegd. Dit betekent dat er tijdelijk zes in plaats van vijf RvC-leden zijn.
Maud Brouns wordt de nieuwe voorzitter van de auditcommissie. Zij werkt als concern controller bij de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven. Bas van Gompel is manager bedrijfsvoering bij Fontys Hogescholen. Hij wordt lid van de vastgoedcommissie.

Kennis en ervaring
Met de komst van de nieuwe leden zijn de raadscommissies opnieuw ingedeeld. Tonnie Huibers neemt zitting in de remuneratie-commissie (werkgeversrol voor directeur-bestuurder) waarvan Felicitas Crutzen de nieuwe voorzitter is. Daphne Huskens wordt voorzitter van de vastgoedcommissie. Bij de indeling van de commissies, die worden gehouden als voorbereiding op de vergaderingen van de RvC, is gekeken naar kennis en ervaring van de leden.

Kijk ook bij

Marieke van den Broek haalt zilver bij Beauty Awards

Zondag 25 april is bekend geworden dat Marieke van den Broek de tweede prijs heeft …