Rozenkransnoveen bij Mariakapelletje in Esch

Op 7 augustus begon bij het Maria-kapelletje aan de Heikant in Esch de noveen ter voorbereiding op het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming op 15 augustus.

Elke dag om 12.30 uur wordt een rozenhoedje gebeden voor de eigen persoonlijke intenties en voor de intenties van de hele parochie en de wereld om ons heen. Duur ± 15 à 20 minuten. Iedereen wordt uitgenodigd om samen met anderen te komen bidden en om bij de noveen aan te sluiten, ook al is het maar een of twee keer, ook passanten die toevallig in de buurt zijn. Het bidden van deze Rozenkransnoveen in het Mariakapelletje aan de Heikant in Esch is een traditie die meer dan 30 jaar geleden gestart is op initiatief van pastoor Ketelaars. De groep van aanwezigen schommelt de laatste jaren rondom een aantal van 15 à 20 personen. Na afloop van de bijeenkomst op de laatste dag is er koffie en thee om gewoon even samen na te praten.

Kijk ook bij

Zwarte handel en zware straf: de precaire toestand in Kamp Vught

Voedsel achterhouden voor fuifjes van het personeel, sigaretten voor veel geld verkopen aan bewakers of …