Rotary Vught ondersteunt jong talent

In december vond Proeven van Muziek, een muzikale en feestelijke avond georganiseerd door de Rotary Vught, plaats in DePetrus. Tijdens deze avond bood Rotary Vught een podium aan jong talent. Naast optredens van prijswinnaars van het Internationaal Vocalisten Concours in ’s-Hertogenbosch traden jonge muzikale talenten uit Vught op, leerlingen van het Maurick College en de avond werd besloten met De Dames Draaien Door. Een avond met een mooie mix van muziekstijlen en dans. Als resultaat van dit evenement stelt de Rotary een bedrag van 5.000 euro ter beschikking voor de ontwikkeling van jong, muzikaal Vughts talent.

Het succes van Proeven van Muziek was groot. Regien Kievits en Ad van Poppel blikken terug. Regien Kievits: “Wij kijken terug op een succesvolle avond, muzikaal gezien, maar ook financieel. We vinden het fijn de vele aanwezigen van die avond nu te laten weten dat we ons doel bereikt hebben en we de volgende stap, de zoektocht naar jong talent, kunnen gaan realiseren.” Ad van Poppel vult aan: “Onze doelstelling was om een mooi evenement te organiseren, een podium te bieden aan jong talent dat vooral afkomstig was uit Vught en geld op te halen voor de ondersteuning van talent. Dat is boven verwachting gelukt, de publieke belangstelling was groot. Dit evenement is het begin van een reeks. Dit concept willen we in de toekomst herhalen en uitbouwen. Het lijkt ons mooi om er een traditie van te maken, een podium bieden aan talenten uit Vught en jong talent financieel ondersteunen.”

Jong talent gezocht
Regien Kievits: “We willen jonge mensen die met hart en ziel muziek maken, of bijvoorbeeld dansen, en geen geld hebben voor lessen of een instrument, uitnodigen contact met ons op te nemen. Dit aanbod geldt voor alle leerlingen die in Vught wonen, iedereen is welkom zich aan te melden. Het maakt niet uit of je musical of pop zingt, een instrument bespeelt of danst. Aanvragen mogen aan de Rotary worden gericht, maar ook aan Stichting Leergeld of andere bestaande instellingen. Wij roepen ook bijvoorbeeld leerkrachten op scholen en muziekscholen, maar ook bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk op alert te zijn. Elk kind mag een aanvraag indienen. Wellicht kent u opvallende jonge muzikale of dansende talenten die zelf niet naar voren durven te treden? Moedig ze aan zich aan te melden bij ons. Een e-mail met gegevens van de betrokkene sturen aan proevenvanmuziek@gmail.com onder vermelding van ‘Rotary ondersteunt talent’ voldoet al. Op deze manier hopen wij zoveel mogelijk jong talent te kunnen helpen. En wie weet zien we ze dan in de toekomst op het podium dat we bieden!”

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …