Renovatie Vughts raadhuis kostte bijna miljoen

Op 3 april 2018 stemde het Vughtse college in met het groot onderhoud aan het raadhuis aan het Leeuwensteinplein en het koetshuis voor een bedrag van 529.000 euro, excl. btw. De werkzaamheden bleken na aanbesteding 612.500 te kosten. Tijdens de renovatiewerkzaamheden kwam aan het licht dat het gebouw in slechtere staat verkeerde dan aanvankelijk gedacht werd. Daarom is eind 2019 een extra storting in de ‘Onderhoudsvoorziening Raadhuis’ gedaan tot een bedrag van 886.500 euro.

Tussen half januari en juni 2020 werd bij de renovatiewerkzaamheden aan het raadhuis geconstateerd dat het drogingsproces van de te renoveren buitengevel veel langer duurde dan vooraf was ingeschat. Dit had te maken met, naar achteraf is gebleken, een constructief gebrek in de dakconstructie boven de bodekamer. Hierdoor bleven de muren te veel vocht behouden om te kunnen worden geschilderd en moesten de steigers noodgedwongen langer blijven staan. De fout in de constructie kwam aan het licht toen er tijdens noodweer waterschade was opgetreden aan het dak boven de bodekamer. Door de storm zijn drie schades ontstaan waardoor het dak, inclusief balklaag van de bodekamer, vervangen moest worden. Door de langere droogtijd en het zoeken naar oplossingen zijn de kosten voor advisering en bouwbegeleiding hoger uitgevallen dan aangegeven in het voorstel van 12 december 2019. Met verzekeraar zijn verschillende gesprekken gevoerd om te kunnen bepalen welke kosten waar thuishoren. De kosten aan de glaspartijen en bodekamer zijn met aftrek van het eigen risico vergoed. De meerkosten die in relatie staan tot de extra droog- en renovatietijd zijn voor rekening van de gemeente. Door het wegnemen van het constructief gebrek door zorgvuldig herstel is het raadhuis thans duurzaam gerestaureerd.

De totale extra kosten kwamen uit op 146.553 euro. Daarvan heeft de verzekering bijna 40.000 euro vergoed, waardoor de extra kosten uitkomen op 107.700 euro. Daardoor komen de kosten van de renovatie, waarmee de veiligheid en het behoud van het historisch bouwwerk duurzaam worden gewaarborgd, in totaal uit op 994.200 euro.

Kijk ook bij

Nieuwe website over 2e feministische golf in Brabant

Velen zullen zich de ludieke en mediagenieke actie ‘Baas in eigen buik’ nog herinneren waarmee …