Rabo ClubSupport 2021 van start

Clubs en verenigingen in ’s-Hertogenbosch en Omstreken vervullen een belangrijke rol in de lokale samenleving. Ze zijn er voor iedereen en dragen zo bij aan welzijn, zorgen voor verbondenheid en bieden sociale contacten. Rabobank vindt dat iedereen een club verdient. Op 6 september is het jaarlijks terugkerende Rabo ClubSupport weer gestart. Een initiatief dat clubs en verenigingen een boost geeft doordat zij stemmen kunnen werven voor het realiseren van doelen en projecten die de club én de buurt sterker en beter maken. Rabobank stelt kennis, netwerk en financiële ondersteuning beschikbaar om die doelen te helpen verwezenlijken.

Met Rabo ClubSupport investeert de bank al jaren in het verenigingsleven. Clubs en verenigingen uit ’s-Hertogenbosch en Omstreken die deelnemen, voeren campagne voor hun doelen en projecten. Leden van de Rabobank kunnen vervolgens via de Rabo Bankieren-app stemmen op initiatieven die zij een warm hart toedragen. Denk aan het opzetten van trainingsprogramma’s voor gehandicapten, verduurzaming van het clubhuis of gezond voedsel in de kantine.

Versterken van het club- en verenigingsleven
Clubs en verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie, maar hebben het door corona moeilijk gehad. Ledenaantallen zijn teruggelopen, evenals de inkomsten. “Nederland is kampioen verenigen. Clubs en verenigingen bieden ons een plek waar je altijd welkom bent en jezelf kan zijn”, vertelt Elma Mieras-van Hijum, Directeur Coöperatieve Rabobank. “Door corona hebben ze die functie lang niet kunnen vervullen. Daarom willen we hen juist nu weer goed op weg helpen en een steuntje in de rug geven. Dat doen we met onze kennis, ons netwerk en Rabo ClubSupport.”

Inschrijving gestart
Clubs en verenigingen ontvangen een persoonlijke uitnodiging van Rabobank om zich in te schrijven voor Rabo ClubSupport 2021. Ook start er een landelijke campagne waaraan sporters van TeamNL en artiesten van het collectief Kunstbenden deelnemen. Verenigingen en stichtingen kunnen zich tot en met 27 september aanmelden. De stemperiode voor Rabobank-leden start op 4 oktober en in november worden alle clubs bekendgemaakt die mogen rekenen op ondersteuning van de bank.

Meer informatie over Rabo ClubSupport vind je op https://www.rabo-clubsupport.nl.

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …