Raadsleden positief over Platform Centrum Vught

Leden van de Vughtse gemeenteraad hebben op 10 maart een werkbezoek gebracht aan het centrum van Vught. In Huize Elisabeth spraken zij met een delegatie van bewoners uit het hele centrum over hun zorgen én hun voorstellen om het centrum veiliger en leefbaarder te maken. De aanwezige raadsleden hebben de uitnodiging aangenomen om vlak voor de zomervakantie te komen kijken naar de eerste verbeteringen.

Op indringende wijze lieten bewoners vrijdag 10 maart zien en horen dat zij zich door de gemeente in de steek gelaten voelen. Sommigen hadden in 2014 al gewaarschuwd voor ondoordachte onderdelen van het herinrichtingsplan. Ze hebben daarin tot hun spijt gelijk gekregen. In tal van straten in het historische centrum van Vught wordt veel te hard gereden. Er zijn een aantal kruisingen waar het volgens de aanwezige bewoners wachten is op een ernstig ongeval. De bewoners gaven helder aan waarom zij de gemeenteraadsleden hebben uitgenodigd. In een inspraakreactie op de Mobiliteitsvisie hebben ze vorig najaar hun zorgen geuit. Die werden in het op 1 december 2022 door de gemeenteraad aangenomen voorstel afgedaan met de woorden “op dit moment functioneert het verkeer en parkeren in het centrum goed”. Daarop zijn de bewoners een breed opgezet onderzoek gestart. Zo’n 80 bewoners hebben deze enquête ingevuld en kwamen met tal van knelpunten én concrete oplossingen.

Voor de zomer
De aanwezige raadsleden reageerden positief op het voorstel om een Platform Centrum Vught op te richten waarin ondernemers, gemeente en bewoners samen aan de slag gaan om het centrum aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder te maken. Vóór de komende zomer willen de bewoners graag afspraken maken over het parkeren van fietsen, ruimte voor voetgangers, handhaving, ad-hocmaatregelen om de snelheid te verlagen en vermindering van de parkeerdruk.

Middellange termijn
De bewoners hebben voorgesteld met ervaringsdeskundigen te kijken of het laden en lossen verbeterd kan worden. In 2 straten rijden op dit moment regelmatig grote opleggers achteruit, soms tegen de rijrichting in. Vervolgens willen zij samen met ondernemers en de gemeente nagaan of voor straten de rijrichting kan worden omgedraaid en of het tweerichtingverkeer moet worden aangepast. Ook moeten er binnen een jaar voorstellen komen om de 30 km in het centrum veel consistenter aan te geven en waar nodig af te dwingen door straten aan te passen. De gemeente Vught start op korte termijn de evaluatie van het parkeerbeleid inclusief de blauwe zone. De aanwezige raadsleden gaven aan dat ze open staan voor suggesties om het parkeren voor bezoekers, ondernemers en bewoners te verbeteren.

Contact: bewonerscentrumvught@gmail.com.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …