Raadsdialoog over woningbouw in Vught

Tijdens de raadsdialoog van donderdag 9 juni kregen de Vughtse raadsleden de recente stand van zaken te horen op het gebied van woningbouw. Vught heeft de ambitie om tot 2030 zo’n 2000 woningen te realiseren om het hoofd te kunnen bieden aan de grote vraag naar woningen. Tot nu toe zijn er concrete plannen voor 762 woningen, 161 daarvan zijn huurwoningen en 601 koopwoningen. Daarnaast zijn er potentiële locaties, waar meer dan 10 woningen gebouwd kunnen worden, in beeld voor de realisatie van 1641 woningen en 112 woon-zorgcombinaties. Over een groot deel van de locaties die in beeld zijn wordt in 2022 duidelijkheid verwacht. Of er ook snel gebouwd kan worden, is niet zeker. Suzanne Hendriks, beleidsadviseur wonen bij gemeente Vught die namens de gemeente de avond presenteerde, kwam meteen met een disclaimer: “Alles wat hier gezegd wordt, kan morgen anders zijn.”

Het kabinet heeft de intentie om te zorgen dat in Nederland de komende 9 jaar 100.000 woningen per jaar gebouwd kunnen worden. Of die plannen haalbaar zijn is de grote vraag, want sinds de presentatie van die ambitieuze plannen is de inflatie sky high en zijn de energieprijzen bijna verdubbeld. Omdat de opdracht is dat 2/3 van die nieuwe woningen betaalbaar moet zijn, wordt het realiseren van de opdracht erg lastig. Het is de bedoeling dat er in Brabant tot 2030 130.000 woningen bijkomen. Wat dat betreft lijkt het erop dat Vught daar goed op heeft voorgesorteerd met het ambitieuze plan om 2000 woningen te bouwen. De verwachting is dat de provincie niet dwars gaat liggen, gezien de grote opgave die er ligt, maar er zijn wel allerlei andere factoren die een spaak in het wiel kunnen steken. Hendriks noemde er een aantal: géén bouwgrond, inflatie en kostenstijging, problemen met de financiële haalbaarheid, stikstof, tekort aan materiaal en personeel. De eerste bouwstops zijn al afgekondigd, ontwikkelaars laten de grond liever braak liggen in afwachting van betere tijden, omdat er aan de projecten nu niets meer te verdienen valt.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 22 juni. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Komende weken spreekt de Vughtse gemeenteraad o.a. over de vaststelling van beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing …