PvdA-GroenLinks houdt thema-avond over 5G

Onder de titel ‘Let’s talk about tech’ houdt PvdA-GroenLinks op maandag 28 september, aanvang 19.30 uur, een thema-avond over de invoering van 5G. Wat is bijvoorbeeld de rol van de gemeente bij de gezondheidsbescherming en de ruimtelijke aspecten die verbonden zijn aan de uitrol de komende jaren in de openbare ruimte?

Deze zomer heeft een initiatiefgroep van 45 Vughtenaren, met onder anderen medici en gedragskundigen, een petitie aan de gemeenteraad aangeboden om zo aandacht te vragen voor dit onderwerp voorafgaand aan de uitrol in de gemeente Vught. Daarbij gaat het om de waarborgen die de overheid aan de ontwikkeling verbindt om deze nieuwe technologie ook veilig te laten zijn voor haar burgers.

Waar komen zendinstallaties?
PvdA-GroenLinks vindt het belangrijk dat inwoners bij de invoering en uitrol in de gemeente betrokken worden en goed worden geïnformeerd. Welke rol krijgt de gemeente bij de ruimtelijke aspecten; waar komen de zendmasten en kleine zendinstallaties in de toekomst? Wordt er rekening mee gehouden bij de verdieping van N65 en spoor? Welke positie heeft de gemeente ten opzichte van de telecombedrijven in haar antennebeleid?

Gezondheidsaspecten?
De Gezondheidsraad heeft op 2 september 2020 een uitgebreid advies uitgebracht waarin de overheid wordt opgeroepen het voorzorgsbeginsel te hanteren bij de uitrol. Tijdens de thema-avond zal dit advies worden toegelicht en besproken. Wat is de onderbouwing van de veiligheidsnormen die gehanteerd worden in het beleid? Wat houdt het voorzorgsbeginsel in? Kunnen gemeenten dat toepassen om bijvoorbeeld te voorkomen dat zendinstallaties in de nabijheid van scholen en kinderdagverblijven worden geplaatst? Welke rol speelt de GGD bij de voorlichting over veilig gebruik van draadloze technologie bij kinderen thuis en op school?

Bijeenkomst is coronaproof
De stichting Let’s talk about tech (https://letstalkabouttech.nl/home/) leidt deze thema-avond in. Daarna zal er veel ruimte zijn voor vragen en discussie, waarbij de Vughtse initiatiefgroep ook zal aangeven hoe zij verder wil gaan met dit onderwerp in de gemeente. Wethouder Toine van de Ven zal de avond afsluiten en aangeven hoe PvdA-GroenLinks hiermee verder wil gaan.

Aanmelden
De bijeenkomst wordt op maandag 28 september om 19.30 uur gehouden bij De Keizer aan de Lindelaan 58 in Helvoirt. Uiteraard wordt voldaan aan de 1,5 meter-eis. Hierdoor is het alleen mogelijk om zittend met elkaar in gesprek te gaan. In verband met de maatregelen rondom SARS-CoV-2 is aanmelding deze keer noodzakelijk. Dit kan via: info@pvda-gl.nl.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …