Psycholance voor gemeenten in de Meierij

Sinds medio april rijdt er een psycholance in gemeenten in de Meijerij. Hiermee krijgen verwarde personen, sneller passende zorg en het juiste vervoer.

Gemeenten, politie, regionale ambulancevoorziening (RAV) en Reinier van Arkel (RvA) hebben hiervoor afspraken gemaakt met BAS Ambulanceservice. Bovendien hebben ze hun werkwijze bij verwarde personen aangescherpt.

Juiste vervoer naar juiste plek
Op het moment dat iemand met verward gedrag overlast veroorzaakt, is de politie vaak als eerste ter plaatse. Zij zorgen dan voor vervoer naar de Eerste Hulp, het politiebureau of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Dit vervoer is voor de persoon vaak traumatiserend. Te vaak neemt de politie verwarde mensen geboeid mee en belanden die in de cel, terwijl dit niet nodig is.  Vanaf nu zorgt de regionale ambulancevoorziening voor het vervoer van verwarde personen met een medische indicatie. Het gaat dan om die gevallen waarbij er bijvoorbeeld sprake is van een levensbedreigende situatie. In alle andere gevallen vervoert een psycholance de verwarde persoon naar de juiste plek.

BAS Ambulanceservice
BAS Ambulanceservice is een gecertificeerde ambulanceorganisatie gespecialiseerd in nationaal en internationaal vervoer. BAS werkt nu al in opdracht van alarmcentrales en ambulancediensten. De psycholance is een aangepast voertuig met ambulanceverpleegkundigen en/of psychiatrisch verpleegkundigen. BAS zit in Halsteren. Dat is ongeveer 1 à 1,5 uur rijden naar de Meierijgemeenten. Bij die gevallen waar snel vervoer belangrijk is, verzorgt de RAV het vervoer. BAS bekijkt nadrukkelijk of het mogelijk is in de toekomst een vestiging in onze regio op te zetten.

 

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …