ProRail plant laurierhagen voor huismussen

(Ingezonden mededeling)

Het project PHS Den Bosch-Vught is gericht op aanpassingen aan het spoor om meer reizigers- en goederentreinen te kunnen laten rijden. Onderdeel van het project is de aanleg van een gedeeltelijk verdiept spoor in Vught. Joke van der Cruysen van ProRail: “Voordat we met de aanleg kunnen beginnen, voeren we een aantal voorbereidende werkzaamheden uit. Een van deze werkzaamheden is het plaatsen van hagen voor de huismussen.”

Van der Cruysen: “Voordat we de bomen kappen die noodzakelijk zijn voor dit project aan de westzijde van het spoor, zorgen we voor alternatief groen waar de huismussen een veilig onderdak kunnen vinden. Daarbij kiezen we op diverse locaties voor volwassen laurierhagen van drie meter hoog. We vullen de hagen aan met diverse andere beplanting, zoals vuurdoorn, meidoorn en klimop. Deze beplanting voldoet aan de eisen, opgenomen in de ontheffing op de Wet Natuurbescherming. Een ecoloog ziet erop toe dat het allemaal goed gebeurt.”

Wanneer en waar?
Deze voorbereidende werkzaamheden vinden in de maand mei plaats. Dan start ProRail met het plaatsen van laurierhagen in de achtertuinen van een aantal woningen die ProRail in eigendom heeft. Daarna, vanaf 10 mei, worden laurierhagen geplant op een aantal openbare locaties.

Kijk ook bij

Foute Kerstbingo zaterdag 9 december

Een avond vol gezelligheid met glühwein, kerstmutsen, kerstmuziek, een optreden van Jack van Raamsdonk en …