Primeur: grote zorgcoöperatie in de Meierij gaat voor kwaliteitscertificering voor al haar leden

Na een vliegende start in 2016 is de WMO Coöperatie De Meierij nu klaar voor een volgende uitdaging. Ze kiest ervoor al haar leden te ondersteunen bij het behalen van een kwaliteitscertificaat. Het keurmerk is een onafhankelijk kwaliteitsbewijs waarmee de bij zelfstandig werkende zorgverleners die zich in de coöperatie verenigd hebben laten zien dat zij professioneel omgaan met kwaliteit en het ondernemerschap. Het geeft daarnaast opdrachtgevers de zekerheid dat er volgens de eisen en regels wordt gewerkt.

De zorgcoöperatie, werkzaam voor gemeenten in de Meierij, wordt gevormd door zo’n 65 kleine ondernemingen in de zorg en dat aantal neemt nog steeds toe. Het zijn zowel professionals die ambulante begeleiding bieden, als zorgverleners die ondersteunen bij dagbesteding, tijdelijk verblijf of beschermd wonen. In 2019 leverden zij samen aan zo’n 600 cliënten professionele zorg. De coöperatie, die zelf ISOgecertificeerd is, heeft de ambitie om in 2020 al haar leden in het bezit te laten komen van een HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) -certificaat zzp of kleine ondernemingen.

Hoge eisen wet- en regelgeving
De wetgever en gemeenten stellen hoge eisen aan de uitvoering van de zorg. Ook als die wordt uitgevoerd door zzp’ers en kleine ondernemingen. Een ontwikkeling die bestuurder Monique van Eijken van WMO Coöperatie De Meierij toejuicht. “Het daagt de professionals uit om werk te maken van hun ondernemerschap en te voldoen aan alle wet- en regelgeving. Het is geen geringe opgave voor een solistisch werkende zorgverlener om alles wat daar mee te maken heeft goed op orde te hebben en te houden.”

Kwaliteit zorg en duurzaam ondernemerschap hand in hand
De onafhankelijke Stichting HKZ heeft kwaliteits- en veiligheidsnormen opgesteld voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. De afgelopen jaren ontwikkelde zij een keurmerk, specifiek voor zzp’ers in de zorg. Sinds 2019 is het mogelijk als zzp’er een HKZ-certificaat te behalen. De WMO Coöperatie De Meierij zag daardoor kansen voor al haar leden om een certificaat te behalen. “Onze zorgprofessionals hebben allemaal een eigen drive en verlenen verschillende soorten zorg. Je werkt met mensen en dan staat de uitvoering van zorg voorop. Met een certificaat in de hand kunnen onze leden aantonen dat zij staan voor hun eigen organisatie, waar kwaliteit van zorg én duurzaam ondernemerschap een plek hebben. Daar gaan we hen als de coöperatie bij helpen. Hen nog meer verbinden en laten groeien in zelfstandigheid”, vat de bestuurder haar motivatie voor het oppakken van de kwaliteitstrajecten samen.

Certificering is kroon op eerste lustrum
Tijdens de eerste trainingsavond in Rosmalen afgelopen maand bleken de deelnemers enthousiast. Er zijn nog een aantal trainings- en werksessies te gaan voordat de zorgverleners een assesment door een onafhankelijke certificerende instelling krijgen en zij worden opgenomen in het openbare HKZkeurmerk register. Toch is Monique van Eijken nu al trots. Ze vindt het fijn dat ook de zzp’ers en de kleine ondernemingen van de coöperatie aan de buitenwereld en gemeenten laten zien dat zij aantoonbaar goed bezig zijn en voorop willen lopen in de zorg. Ze is van mening dat het bovendien een feestelijk bekroning van het aankomende eerste lustrum van de organisatie is, die dagelijks met niets anders bezig is dan “betekenisvolle zorg leveren voor cliënten en de zorgprofessionals in de Meierij-gemeenten.”

www.wmodemeierij.nl

Kijk ook bij

Vier orgelconcerten in Cathrienkerk Den Bosch

Op vier achtereenvolgende zaterdagmiddagen in de maand mei vindt in de Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof …