Op de foto: (geheel links) Carla Faassen (rector Gymnasium Beekvliet), (uiterst rechts) Hanneke Taat (jurylid Excellente Scholen) en wethouder Lianne van der Aa (wethouder onderwijs Sint-Michielsgestel).

Predicaat Excellente School voor Gymnasium Beekvliet

Maandag 20 januari ontving Gymnasium Beekvliet het predicaat ‘Excellente School’ voor de periode 2020-2022. Rector Carla Faassen kreeg het juryrapport uit handen van Hanneke Taat, jurylid Excellente Scholen, in aanwezigheid van bestuursvoorzitter Jos Kusters van OMO en wethouder onderwijs Lianne van der Aa. Het predicaat is toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen.

De onafhankelijk jury schrijft in haar rapport: “De jury is onder de indruk van de manier waarop Gymnasium Beekvliet gymnasiaal onderwijs vormgeeft, waar verscheidenheid en gelijkwaardigheid van leerlingen centraal staat. De school stelt als doel om leerlingen te leren reflecteren op hun eigen leerproces, inzicht te laten krijgen in hun eigen talenten, kwaliteiten en identiteit en het welbevinden van leerlingen te bevorderen.”
“De aanpak die de school hanteert om de doelen te bewerkstelligen zijn consistent doordacht. Voorbeelden van die aanpak zijn: het huisbezoek, de mentorenstructuur, het buddysysteem, de sterke zorgstructuur, de Beekvlieturen, het brede aanbod en het Frontisterium. Het valt de jury op dat er op het Gymnasium Beekvliet veel ruimte is voor eigen initiatieven van leerlingen. Leerlingen geven aan zich mede-eigenaar te voelen van de school.” Het gehele juryrapport is te lezen op www.gymnasiumbeekvliet.nl. Tijdens de open dag op zondag 26 januari opent Gymnasium Beekvliet de deuren voor alle leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders.

Excellente Scholen
Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en voor scholen die uitblinken in een specifiek excellentieprofiel. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is kwaliteit zichtbaar maken en overdragen. Om in aanmerking te komen voor het predicaat ‘Excellente School’ moeten scholen goede resultaten behalen. Verder speelt een belangrijke rol onder welke omstandigheden de school de resultaten behaalt en de wijze waarop de school zich onderscheidt bijvoorbeeld door extra aandacht voor hoogbegaafde kinderen of leerlingen die extra hulp nodig hebben.

Kijk ook bij

Een spannend avontuur in de Spacebuzz

Op vrijdag 16 oktober is het eindelijk zo ver. De SPCBZZ 01 arriveert om alle …