Praat jij mee over ‘klein en tijdelijk wonen’?

Op dinsdag 21 maart houdt Gemeentebelangen Vught in Elzenburg een openbare fractievergadering over tijdelijke woningen in de gemeente. Tijdelijke woningen zijn bedoeld voor bewoning voor een periode van 10 jaar. Maar hoeveel tijdelijke woningen mogen er komen en waar moeten ze komen te staan? Wie mogen er dan wonen? En wat zijn de gevolgen nu en over 10 jaar? Inloop vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur.

Door de druk op de woningmarkt moeten er woningen bij komen. Ook in het coalitieakkoord van Vught wordt het accent gelegd op de woningmarkt voor betaalbare en middeldure woningen, vooral voor jongeren, starters en ouderen. Door onrust onder de inwoners is het project ‘Tijdelijke woningen’ uitgesteld. Dit geeft het gemeentebestuur de gelegenheid om met een aangepast plan te komen dat op 23 maart in de commissievergadering wordt besproken. Daarvoor organiseert Gemeentebelangen Vught een openbare vergadering om samen met de inwoners te bespreken wat de mogelijkheden én onmogelijkheden zijn. “Hoe kijken onze inwoners naar tijdelijke woningen en welke locaties vinden zij geschikt?” zegt factievoorzitter Bregje Peijnenburg. “De mening van de inwoners van Cromvoirt, Helvoirt en Vught vinden wij als Gemeentebelangen heel belangrijk en daarom roepen wij de inwoners op naar onze openbare vergadering te komen op 21 maart.”

Deskundigen
De vergadering start met de input van een aantal deskundigen op het gebied van tijdelijke woningen. Daarna worden de verschillende aspecten besproken waarbij de inwoners om hun mening worden gevraagd. De input van de inwoners is van groot belang. Alléén op die manier kan Gemeentebelangen Vught bij de vergadering van 23 maart met het college het geluid van de inwoners laten horen. Aanmelden is niet nodig.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …