Populierenwerkgroep Het Groene Woud zoekt burgers die populieren willen planten

Tot 15 februari 2024 kunnen inwoners uit de gemeenten Sint-Michielsgestel, Boxtel, Vught, Meierijstad, Best en Oirschot die belangstelling hebben om populieren te planten, zich melden bij Populierenwerkgroep Het Groene Woud. Met deze jaarlijkse plantactie, die een bijdrage van Landschapsfonds Het Groene Woud ontvangt, wil de populierenwerkgroep een impuls geven aan de populierenteelt in de regio.

Afgelopen jaren is duidelijk geworden dat er veel draagvlak bestaat voor de werkwijze en plantacties van Populierenwerkgroep Het Groene Woud. De werkgroep was al actief in de gemeenten Boxtel, St Michielsgestel, Best, Meierijstad en Vught. Op verzoek breidt de werkgroep haar werkgebied en activiteitenprogramma nu uit naar de gemeente Oirschot.

Jaarlijkse plantactie
Vanuit zorg over het behoud van het zo typische populierenlandschap in de Meierij heeft Natuurwerkgroep Liempde in 2005 het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van Populierenwerkgroep Het Groene Woud. De werkgroep werkt onder de vleugels van Stichting Natuurprojecten Liempde. Vooral de jaarlijkse plantacties van de groep zijn bekend: inmiddels zijn er 30.000 populieren geplant. Ook worden excursies en workshops georganiseerd. Om deze nieuwe stap te kunnen zetten is de werkgroep een samenwerking aangegaan met het Landschapsfonds van Het Groene Woud. De jaarlijkse plantacties zullen worden voortgezet maar de werkgroep zal daarnaast (meer) aandacht besteden aan het onderhoud van populieren.

Productieboom
De populier is een productieboom met een relatieve korte cyclus van planten en kappen en legt in korte tijd veel koolstof vast. Omdat bouwen met hout, vanwege allerlei duurzaamheidsaspecten, weer steeds populairder wordt, stijgt de houtprijs. De prijs van goed onderhouden/gesnoeid populierenhout is nagenoeg verdubbeld. Populieren zijn makkelijk te planten en zijn vrij van vergunningsplicht. Voor het kappen is alleen een melding nodig. Het is een gemakkelijke boom die veel kan betekenen voor landschap, natuur, milieu en klimaat.

Voorpootrecht
Het project richt zich op het maximaal benutten van het voorpootrecht: een oud recht van aanliggende eigenaren om bomen te planten langs de openbare weg. Ook instellingen als gemeenten en waterschappen worden hiervoor benaderd. Wanneer particulieren zelf geen gebruik willen maken van het voorpootrecht zullen zij worden gevraagd om ‘hun’ grond daarvoor beschikbaar te stellen.

Degenen die bomen willen bestellen wordt gevraagd het aantal bomen, het adres waar de bomen geplant zullen gaan worden (incl. postcode) en hun telefoonnummer door te geven. De planning is dat de planters dan rond 1 maart 2024 hun bomen kunnen komen ophalen. Deelnemers ontvangen dan ook informatie over teeltpopulieren en krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan een snoeicursus populieren, later in het jaar.

Belangstelling? Neem contact op met Rien van de Laar uit Liempde via 0411-631332 (voorkeur) of 06-53956603. De bomen worden dan gezamenlijk en met financiële steun van de betrokken gemeenten ingekocht. Hierdoor kunnen ze tegen een zeer gereduceerd tarief (voorstel is voor 2 euro) ter beschikking worden gesteld aan belangstellenden.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …