Politiek debat op 12 maart 2018

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen organiseert Stichting Ouderen Samen een politiek debat met alle lijsttrekkers van de Vughtse politieke partijen. Het debat vindt plaats op maandagavond 12 maart in Wzc Theresia, Molenrijnselaan 48 en begint 19.30 uur. Koffie en thee staan vanaf 19.00 uur klaar. Belangstellende senioren zijn welkom!

Het aantal senioren groeit fors in de komende jaren. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee. Het bestuur van Ouderen Samen roept politieke partijen op om zich extra in te spannen voor ouderen in de raadsperiode 2018-2022.

Senioren willen in Vught blijven wonen
Er is in Vught een groot tekort aan betaalbare woningen voor ouderen. Steeds meer ouderen willen verhuizen naar een passende woning, omdat de huidige woning vaak té groot is en niet aangepast aan hun beperkingen. Ouderen Samen-voorzitter Jeanne Heessels: “Betrek senioren actief bij de ontwikkeling van woningbouwplannen, bijvoorbeeld bij de Wieken. En bouw meer woningen voor senioren in een redelijke prijsklasse. Senioren kunnen dan hun huizen vrijmaken voor jonge gezinnen.”

Ouderen willen veilig de deur uit
In een veilige woonomgeving kunnen senioren zelf boodschappen doen, een wandeling maken of bij iemand op bezoek gaan. “Geef meer aandacht aan de verkeersveiligheid van ouderen: maak fietspaden en trottoirs veilig begaanbaar en zorg voor herkenbare, openbare toiletten.”

Ouderen willen gewoon meedoen
Mee blijven doen in de samenleving is belangrijk, ook als je ouder wordt en zelfstandig woont. “Maak meer ontmoetingsplekken, onder meer in de omgeving van het Mariaplein, met voldoende activiteiten voor ouderen in hun eigen wijk”, vindt de voorzitter van Ouderen Samen. “Maar ook meedoen door een bezoek aan DePetrus en de Speeldoos. Laat MOVE Vught ook ouderen stimuleren om meer aan (aangepaste) beweging te doen. Goede voeding, bewegen en veiligheid voorkomen problemen met de gezondheid én daarmee een beroep op de zorg”.

Bent u ook benieuwd?
Deze én andere onderwerpen komen aan bod op maandag 12 maart in het politieke debat met de lijsttrekkers. Bent u ook benieuwd hoe de Vughtse politiek de komende jaren wil werken aan het oplossen van deze knelpunten? En wilt u daar ook een stem in hebben? Belangstellende senioren uit Vught en Cromvoirt zijn welkom. Tijdens het debat kunnen zij vragen stellen aan de lijsttrekkers. Meer info zie www. ouderensamen.nl

Kijk ook bij

Feestweekend Zwaluw V.F.C. 21 t/m 23 juni

Op 10 mei 2021 bestond Zwaluw V.F.C. 90 jaar. Opgericht in 1931 en als fusieclub …