Bouw appartementen moet zorgen voor meer representatieve uitstraling vanaf de Hertoglaan

Plannen voor 90 appartementen in ‘De Baarzen’

In een raadsinformatiebrief van 19 november heeft het Vughtse college de gemeenteraad geïnformeerd over de keuze die is gemaakt voor de toekomstvisie ‘Hart van De Baarzen Vught’. Het plangebied De Baarzen is gelegen tussen de Rouppe van der Voortlaan, Brabantlaan en Hertoglaan. Er werden vier mogelijke gebiedsvisies uitgewerkt. Op basis van kengetallen zijn alle modellen doorgerekend. Slechts 2 modellen hebben een positief plansaldo.

Uiteindelijk is gekozen voor model 2. Daarbij wordt de Lidl-supermarkt in het noorden gesitueerd, in het midden breidt basisschool De Lichtstraat uit door middel van nieuwbouw. In het zuiden van het plangebied worden woningen ontwikkeld. Voor het gekozen model gelden verder de volgende specifieke uitgangspunten. Lidl gaat parkeren op maaiveld. De basisschool breidt uit tot een kindcentrum door middel van nieuwbouw inclusief een nieuwe gymzaal. Het woonprogramma behelst ongeveer 90 appartementen (volgens 40/40/20-regeling) met half-verdiept parkeren. Het half-verdiept parkeren bij de woningen wordt onder de bebouwing gerealiseerd.

Wonen
Het college geeft aan dat het zuidelijke deel van het ontwikkelgebied zich uitermate goed leent voor woningbouw. Als de Hertog van Brabantschool behouden moet worden, wordt woningbouw op deze locatie een moeilijke opgave. Er is de wens om de Van Sasse van Ysseltstraat een meer representatieve uitstraling te geven dan er nu vanaf de Hertoglaan wordt ervaren. Tevens is het behoud van de gymzaal, die ook in de avonduren gebruikt zal worden, een belemmering voor woningbouw. Bij nieuwbouw voor de school aan de westzijde van De Lichtstraat en sloop van de Hertog van Brabantschool en de bebouwing van Woonwijze, ontstaan zeer goede mogelijkheden voor duurzame woningbouwontwikkeling in verschillende prijsklassen. Woonwijze heeft aan de Hertoglaan een grondpositie. Op dit moment staat hier nog een voormalig zorggebouw. Woonwijze heeft te kennen gegeven graag samen met de gemeente en andere partijen invulling te willen geven aan de locatie. Gezien het bestaande karakter van de wijk en de toenemende vergrijzing in Vught willen ze zich concentreren op senioren. Het komend half jaar worden de plannen verder uitgewerkt.

Toekomstvisie ‘Hart van de Baarzen’ model 2: 1. supermarkt, 2. kindcentrum met gymzaal, 3. appartementen. (Bron: Rib gemeente Vught)

Kijk ook bij

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. …