Home / Algemeen / Planaanpassing Centrumplan Oost in Vught
Patisserie De Rouw
Blijft dit het aanzicht parkeerplaats Ploegveld?

Planaanpassing Centrumplan Oost in Vught

Het Centrumplan Oost (CPO) in Vught wordt aangepast. In plaats van de voorgenomen renovatie en uitbreiding van de bestaande Marktveldpassage, kiest eigenaar Green Real Estate voor sloop en nieuwbouw. Aanleiding is de slechte bouwstaat van de opstallen. Een ernstige vorm van betonrot dwingt Green om voor nieuwbouw te kiezen, maar biedt ook gelegenheid en ruimte om het plan verder te optimaliseren. De gemeente is bereid mee te werken aan de aanpassing en vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht voor een veilige winkelbevoorrading.

Het oorspronkelijke plan voorzag in een ingrijpende verbouwing van de Marktveldpassage, uitgebreid met de nieuwbouw van een ondergrondse parkeergarage, winkelruimten en vrije sector appartementen. Green koos voor een gefaseerde bouw met diverse maatregelen en voorzieningen om winkels die dat willen, zoals Hema, Zeeman, Bruna en Albert Heijn, tijdens de bouw (veilig) open te houden. Hierdoor kende het project een lange bouwtijd. Op 30 maart is de omgevingsvergunning aangevraagd voor dit plan.

In het nieuwe plan zijn voor de meeste winkels de gevolgen van de sloop van de Marktpassage beperkt. Green verwacht dat er voor hen, ondanks de sloop, voldoende ruimte blijft om tijdens de bouw open te blijven. Alleen Albert Heijn zal uitgeplaatst moeten worden naar een tijdelijke externe locatie buiten de Marktveldpassage. De open plek op de hoek van de Dokter Hillenlaan-Raadhuisstraat lijkt geschikt. Het parkeerterrein op het Ploegveld kan dan grotendeels in gebruik blijven.

De sloop van de Marktveldpassage geeft ontwikkelaar Bouwaccent Vastgoedontwikkeling de kans om via totale nieuwbouw te komen tot een duurzamer woon-winkelcentrum. De volledig nieuwe constructie biedt kansen voor een verdere optimalisatie van het plan. In dat kader onderzoekt Bouwaccent de mogelijkheden voor extra woningen en een zelfstandige parkeergarage met een eigen inrit. Daarnaast is er specifiek aandacht aan de veiligheid rondom de gekozen plek van de bevoorrading van de winkels, iets waar de gemeente Vught specifiek op heeft aangedrongen.

Verder verwacht Green dat de aanpassing van het plan geen gevolgen voor de planning heeft. Voor de gemeente is dat een leidend uitgangspunt. Nu de sloop onvermijdbaar is, zijn er minder tijdelijke maatregelen en voorzieningen nodig en is het plan in minder fasen én eenvoudiger te realiseren.

In de komende periode zal Bouwaccent in overleg met de gemeente Vught de planwijzigingen verder uitwerken. Daarbij is het uitgangspunt om in het sloop/nieuwbouw-scenario binnen de kaders van het renovatieplan, én daarmee ook van het bestemmingsplan, te blijven.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

Nieuws van ‘Vught voor elkaar helpt!’

In verband met de zomervakantie is Vught voor elkaar helpt! op dinsdag 28 en donderdag …