Plan Molenhof zorgt voor veel onvrede onder omwonenden

Het is een droomplek. Een schilderachtig stukje natuur dat zelfs in de regen een idyllische aanblik biedt. Omzoomd door bloeiende bomen, en bezaaid met struiken en grassen, met daarachter bebouwing, een begraafplaats achter de heg en het kapelletje van Kropholler vol in het zicht. Eigenlijk zou je het zo moeten laten, maar dat kan niet. Er moet gebouwd worden. Het is een zogenoemde inbreiplek of inbreidplek. Inbreiden is het tegenovergestelde van uitbreiden. Vught heeft woningen nodig en wil daar dit soort plekken voor gebruiken. En dat begrijpen de omwonenden. Je zou denken dat bij inbreiden de nieuwe woningen aangepast worden aan de omgeving en daar zogezegd helemaal in opgaan. Een mooi voorbeeld daarvan is de Taterhof bij de Taalstraat in Vught. Maar hier dreigt iets heel anders te gebeuren.

Door Ada Imming

Niet een mooi opgaan in de omgeving van bijvoorbeeld, zoals de omwonenden kunnen bedenken, een aantal patiobungalows voor senioren. Maar tot hun grote schrik twee kapitale villa’s met een inhoud van 1600 kubieke meter en 9,5 meter hoog waardoor de rest van de omgeving ‘verdwergt’. En met name ook de Kropholler-kapel die een vrij uitzicht kreeg beloofd, waar ook niets van terecht gaat komen. Het hoogste gebouw in de omgeving is 6,5 meter. Protest dus en niet gehoord en gezien worden. Machteloosheid, een oncomfortabel gevoel, boosheid en het er niet bij laten zitten. Desnoods doorgaan tot de Raad van State.

Stilgehouden
Wat is hier aan de hand? Het gaat hier om het zogenoemde plan Molenhof. Achter de woningen Molenvenseweg 65 tot 75 ligt het genoemde perceel dat een oppervlakte heeft van 1158 vierkante meter. Het perceel hoort bij Molenvenseweg 75 en is onderdeel van een groene, monumentale omgeving met de voormalige basisschool Molenven en een begraafplaats. Het perceel is in gebruik als tuin waar de eigenaar een levensloopbestendige woning wilde bouwen, maar daarvan heeft afgezien. Het perceel is nu in handen van de gemeente Vught en wordt ontwikkeld door Vrijborg B.V.
Ik ga hierover in gesprek met Hubert Jan Lambooy, Carmen Reuser en Marcel Meijers, drie van de tien bezwaarmakende omwonenden.
“Al in 2018 zijn de gemeente en de projectontwikkelaar betrokken bij dit plan, maar dat werd stilgehouden”, zegt Lambooy. “De gemeente heeft ingestemd met het zichtbaar houden van de kapel, wat onmogelijk wordt doordat de kapel wordt ingeklemd tussen de villa’s en dan alleen nog de punt van het dak met het kruis te zien is. Wij vrezen ook voor onze privacy in ons leefgebied, de achtertuin.”

Reeds uitgewerkt plan
In 2021 kreeg een deel van de buurt een uitnodiging voor een presentatie van de architect en werden zij geconfronteerd met een reeds uitgewerkt plan voor twee villa’s en ‘aan de afmetingen kon niets meer veranderd worden’ was daarbij de boodschap van de gemeente. Het ontwerpbestemmingsplan werd van 30 december 2022 tot 9 februari 2023 ter inzage gelegd. En als de omwonenden bezwaar hadden, moesten ze maar een zienswijze indienen. En bezwaren zijn er. “Maar de gemeente geeft niet thuis”, vertelt Carmen Reuser. “Je mag een zienswijze indienen, maar onder de streep is het resultaat nul.”

Vechten tegen de bierkaai
“Wij beseffen heel goed dat Vught moet bouwen, daar zijn we ook helemaal niet tegen. Maar het gaat om wát je er gaat bouwen”, vindt Marcel Meijers, zelf architect.
Van inspraak is helemaal geen sprake. “We hebben nooit met de gemeente om de tafel gezeten. Er is nooit een omgevingsdialoog geweest. Het wordt ons gewoon door de strot geduwd. Ons favoriete plan dient het Kropholler-belang”, leggen zij uit. Woningen in diezelfde stijl en behoud van veel groen dat in het huidige plan verloren dreigt te gaan. Het is tot zover vechten tegen de bierkaai.
Aan de voorkant krijgen de bewoners van de Molenvenseweg ook nog te maken met de ingrijpende plannen van de uitbreiding van het spoor waarbij bomen worden gekapt om het spoor dichter naar de huizen de verschuiven. De trein blijft boven het maaiveld rijden.

Geluidsweerkaatsing
De grote villa’s steken straks niet alleen boven de hele omgeving uit, maar zorgen ook nog eens voor geluidsweerkaatsing van de voorbij rijdende treinen. En dat zijn er heel veel op een dag. Ook dit bezwaar werd door de gemeente afgewezen met als argument dat de weerkaatsing niet leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor woon- en leefklimaat! Waarom worden wij niet serieus genomen, is de vraag van de omwonenden. Er is ook geen stedenbouwkundige aan dit plan te pas gekomen die hier een gedegen visie op kon geven.
Bij de vergadering van de Commissie Ruimte op 13 april hebben de omwonenden gebruikgemaakt van hun spreekrecht en kregen zij bijval van raadslid Joris Vrensen die twee dagen later kwam kijken en inmiddels schriftelijke vragen heeft gesteld. Reuser: “Ook bij de fracties van Gemeentebelangen en D66 bespeurden we bezorgdheid.”
Je zou mogen verwachten dat met zo’n mooi stukje Vught zorgvuldig en creatief wordt omgegaan. De bewoners hebben nog een wens aan degenen die hierover gaan beslissen: kom eens kijken!

Kijk ook bij

N65 richting Tilburg dicht

Vanmiddag (woensdag 21 februari) zijn twee vrachtwagens op elkaar gebotst op de N65 ter hoogte …