Plaatsen roodlichtcamera’s op N65 niet eenvoudig

De Vughtse gemeenteraad heeft er eerder dit jaar bij het Vughtse college op aangedrongen om ervoor te zorgen dat de N65 in Vught op korte termijn veiliger wordt. Aanleiding was het bericht dat zeker 25 keer per uur door het rode licht werd gereden. De raad wil dat er roodlichtcamera’s worden geplaatst, maar uit een raadsinformatiebrief blijkt nu dat e.e.a. niet zo eenvoudig ligt.

Het aanvragen van de plaatsing van flitsers gebeurt via het ‘Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie’ (CVOM). Deze dienst hanteert een beleidskader voor het indienen van een aanvraag. Daarin staat beschreven dat een aantal zaken in de aanvraag moet zijn meegenomen: de verkeersintensiteit op de locatie, de overtredingscijfers, het aantal verkeersongevallen, het advies van de politie en een risicoanalyse. De gemeente heeft de informatie verzameld en een aanvraag opgesteld en ingediend. De beslissing voor het wel of niet toekennen van vaste flitsers neemt het openbaar ministerie. Daarvoor moet aan het beleidskader voldaan zijn.

Het openbaar ministerie heeft de aanvraag ‘in behandeling’ genomen. Formeel voldoet de situatie en dus de aanvraag echter op twee aspecten niet aan het beleidskader. Het eerste betreft het aantal keren dat door rood licht wordt gereden. Zo dient er volgens het beleidskader sprake te zijn van 1% overtreders per uur. Ondanks dat het rode licht dagelijks genegeerd wordt, blijkt er géén sprake te zijn van 1% of meer per uur. Het tweede aspect betreft de plaatsing van de flitsers. Het openbaar ministerie hanteert een minimale onderlinge afstand van 1.500 meter. Dit om de weggebruiker de gelegenheid te geven het gedrag aan te passen. Dat speelt overigens met name bij de controle op snelheid.

Regionale afstemming nodig
Er zijn echter nog andere zaken die een rol spelen bij de toekenning en niet gunstig zijn voor de Vughtse aanvraag. Zo geeft het ministerie aan dat een bepaalde spreiding van handhaving wenselijk is. Zeker als meerdere wegbeheerders daar om vragen. Er moet goed gekeken worden naar de flitsers op de N65, omdat ook Oisterwijk en Tilburg aandacht vragen voor de snelheid en het rijden door rood licht op de N65. Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met regionale afstemming, zodat geen scheve verdeling van de handhavingsinzet gaat ontstaan. Er staan op dit moment twee flitsers langs de N65 in gemeente Vught. Eentje tussen de kruising John F. Kennedylaan/Helvoirtseweg en Martinilaan en eentje tussen de kernen van Vught en Helvoirt.
In het overleg met het openbaar ministerie heeft het Vughtse college gevraagd om verplaatsing van deze flitsers naar de kruispunten. Dan kan, naast snelheid, ook het negeren van rood licht gehandhaafd worden. Het openbaar ministerie moet dit bespreken met de politie en er moet ook rekening gehouden worden met de andere gemeenten waar de N65 doorheen loopt.

Koppeling aan onderhoud
Het openbaar ministerie werkt aan onderhoud van de flitspalen. Dit gebeurt landelijk. Mogelijk biedt onderhoud of vervanging kansen om locaties te heroverwegen en is verplaatsing van de huidige camera’s naar de kruispunten bespreekbaar. Bijplaatsen van meerdere flitsers, zoals de raad heeft gevraagd, is dus vooralsnog niet aan de orde, vanwege de spreiding en het onderhoud. Indien verplaatsing bespreekbaar is, zal dit met het onderhoud meegenomen worden. Waarschijnlijk vindt dit plaats in de tweede helft van 2024.
Het college wil daarom vooralsnog inzetten op handhaving van de verkeersveiligheid door het CVOM. Handhaving op rood licht is echter alleen mogelijk als een koppeling gemaakt wordt met de verkeerslichten. Deze zijn in beheer bij Rijkswaterstaat. Het maken van de koppeling gebeurt op verzoek van gemeente Vught. Mogelijk dat Rijkswaterstaat eventuele kosten in rekening brengt bij de gemeente. Omdat nu nog geen standpunt van CVOM bekend is, kan over eventuele kosten nog geen uitspraak gedaan worden.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …