Kinderen uit groep 6b en 8b gaan een dag lang actie voeren voor KiKa. (Foto: Marieke Ligtenberg)

Piramide-klassen in actie voor KiKa

De leerlingen van openbare basisschool De Piramide zetten zich regelmatig in voor goede doelen. Vrijdag 23 maart staat voor de groepen 6b en 8b in het teken van hun actie voor KiKa (Kinderen Kankervrij). Van zeven uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags zorgen de jongens en meisjes voor allerlei leuke acties. Zo laten ze zich opsluiten in een soort Glazen Huis, worden er workshops verzorgd voor de hele school en worden cupcakes gebakken en verkocht. De betaling vindt de hele dag plaats in de vorm van plastic flessen, als het goed is een garantie voor héél veel statiegeld.

Zowel in groep 6b van juf Marieke als in groep 8b van juf Linda kwam het initiatief voor deze actie van de leerlingen zélf. Een aantal van hen benaderde directeur Louise Strijk met het verzoek om een actie te mogen opzetten. Zij besloot de beide initiatieven met elkaar te verbinden. Zo ontstond een breder draagvlak, waarbij Pelle, Noah, Giel en Isis uit groep 6b en Alanis, Nanne, Sami en Dot uit groep 8b het voortouw namen. Beide groepen waren het er snel over eens dat het goede doel KiKa moest worden. Een voormalig leerlinge van De Piramide, die bij beide juffen in de klas zat, werd een paar jaar terug getroffen door de ziekte.

Glazen Huis
Tussen 07.00 en 17.00 uur laten telkens twee leerlingen zich opsluiten in een soort Glazen Huis. Daarnaast verzorgen de beide groepen een aantal workshops voor hun medeleerlingen. Die hebben de keus uit workshops dans (voor de onderbouw en bovenbouw apart), atletiek én een parcours dat zo snel mogelijk dient te worden afgelegd. Hiervoor kon klassikaal worden ingetekend, tegen betaling van twee lege flessen per kind. Door plastic flessen in te zamelen en in te leveren voor statiegeld dragen de groepen óók nog eens hun steentje bij aan het milieu.

Cupcakes
Vroeg in de ochtend worden bovendien cupcakes gebakken. Deze kunnen ’s middags in een workshop versierd worden, tegen betaling van drie lege flessen. Ook ranja en chipskettingen zijn ’s middags op school te koop. Daarnaast worden zelfgemaakte kunstwerkjes verkocht. Het laatste uur, van 16.00 tot 17.00 uur, worden er speciale workshops aangeboden voor de kinderen van de buitenschoolse opvang. Door KiKa-donatieformulieren te verspreiden onder familie en vrienden wisten de groepen tot dusverre al méér dan 150 euro bij elkaar te brengen. Daar moet op de actiedag zélf nog veel méér bijkomen. Verspreid door en om de school komen spaarpotjes en bussen te staan, waarin bijdragen kunnen worden gedaan. Aan het eind van de dag worden alle ingezamelde flessen ingeleverd bij de supermarkt, waardoor de opbrengst snel bekend moet zijn

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …