Pilotenhulp en de vooroorlogse Werkliedenvereniging

In de meest recente uitgave van ‘Schatten van Vught’ vertelt Wieke Schrover over een dramatische episode uit de Tweede Wereldoorlog, over het verzetswerk van de Vughtse student Vic Swane.

Swane was in Parijs betrokken bij de ‘pilotenhulp’, die bemanningsleden van neergestorte geallieerde vliegtuigen hielp om van Nederland naar Spanje te komen en vandaar weer naar Engeland). Wat Swane niet wist, was dat de beruchte dubbelspion Chris Lindemans (‘King Kong’) geïnfiltreerd was in zijn organisatie en hem verraadde aan de Duitsers. Hij werd gearresteerd en stierf in het concentratiekamp Buchenwald.

Tips over namen?
In ‘Schatten van Vught’ wordt ook de geschiedenis beschreven van de R.K. Werkliedenvereniging Sint-Joseph, de standsorganisatie die in 1915 werd opgericht om katholieke werknemers bij vorming en opvoeding bij te staan. Jan Lelijveld beschrijft hoe zo inhoud werd gegeven aan de oproep van paus Leo XIII (encycliek ‘Rerum Novarum’) om een katholiek antwoord te bieden op de socialistische en protestants-christelijke vakorganisaties. Het artikel bevat veel foto’s van Vughtse leden. De redactie zou graag tips krijgen over hun namen. Deze uitgave bevat ook nog korte biografieën over de drie Vughtenaren die tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië omkwamen.

‘Schatten van Vught’ jaargang 5, nummer 1 is verkrijgbaar bij Bruna Vught, de Wereldwinkel in DePetrus en het HelvoirThuis. Kosten: 7,50. Een abonnement (4 nummers per jaar) kost 25 euro.

Kijk ook bij

Harmonie Oude Post bestaat 100 jaar en presenteert: Raise a Glass – Swing when you’re winning

Harmonie Oude Post bestaat in 2023 100 jaar. In dat kader heeft ze niemand minder …