(Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen)

PI Vught krijgt eigen zittingszaal voor strafzaken

Er komt een zittingszaal in de PI Vught. In Vught komen berechting en detentie straks op één plek samen. De voorziening werpt een belangrijke barrière op voor zware criminelen met een hoog vluchtgevaar en leidt tot een verdere beperking van het vervoer van deze hoogrisico-gedetineerden. Hierdoor neemt de (verkeers)veiligheid in Vught toe en wordt de overlast nog verder verminderd. Maandag 16 januari stelde minister Weerwind van Rechtsbescherming de Tweede Kamer van het besluit op de hoogte.

De nieuwe zittingszaal komt bovenop de andere maatregelen die de veiligheid in en rond de PI Vught vergroten: de kwalitatief hoogwaardige videoverbinding in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), de tweede – tijdelijke – ontsluitingsweg naar de PI en de faciliteit voor verhoren door de Rechter-Commissaris (RC). Burgemeester Van de Mortel ziet de komst van de zittingszaal als de kroon op een langdurige gemeentelijke inzet waarmee een belangrijke stap is gezet in het verbeteren van de veiligheid binnen en buiten Vught.

In de afgelopen maanden is in goed overleg met de Raad voor de Rechtspraak onderzocht of de ruimte voor RC-verhoren voor meer onderdelen van de rechtszittingen kan worden gebruikt dan alléén de RC-verhoren. Dat blijkt het geval. Daarom heeft de minister besloten een zittingszaal te realiseren. Per zaak zal worden bekeken of de nieuwe zittingszaal – naast het gebruik als raadkamer en voor pro-formazittingen –gebruikt wordt voor de inhoudelijke zittingen. Dat besluit is uiteindelijk aan de rechter, die daarbij rekening moet houden met bijzondere aspecten, zoals de capaciteit van de zaal in verhouding tot het aantal verdachten. Ook de aanwezigheid van beschermde getuigen maakt deel uit van de afweging. Gestreefd wordt naar een groeimodel waarin het aantal zaken dat in Vught behandeld wordt, tot een goede bezetting van de zittingszaal leidt. Door recht te spreken binnen de muren van de PI Vught, zo stelt minister Weerwind, worden extreme risico’s zoveel mogelijk uitgesloten. Vanzelfsprekend biedt de zittingszaal ruimte voor publiek en pers om de zitting te volgen, al is die ruimte beperkt. Net als bij de Bunker en andere rechtbanken zal bij grote belangstelling de zitting ook via een videoverbinding vanaf andere locaties te volgen zijn. Daarmee is de openbaarheid in deze gevallen gegarandeerd.

Burgemeester tevreden
Burgemeester Van de Mortel is blij met het besluit van de minister. De burgemeester pleit al lang voor maatregelen om het aantal vervoersbewegingen door de wijken in Vught te beperken. Op de eerste plaats voor meer veiligheid en minder overlast voor de eigen inwoners, maar ook om de maatschappelijke risico’s op grotere schaal te verminderen. Met het resultaat, het volledige pakket van nieuwe voorzieningen, is de burgemeester dan ook bijzonder tevreden.

Kijk ook bij

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Komende weken spreekt de Vughtse gemeenteraad o.a. over de vaststelling van beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing …