Philharmonie zuidnederland benoemt nieuwe leden Raad van Toezicht

De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) van philharmonie zuidnederland is gewijzigd. Op 1 januari 2021 is mevrouw Mechteld Petersen toegetreden als nieuw lid. De heer Mpanzu Bamenga [foto: Arenda Oomen] is per 1 februari 2021 benoemd als lid van de RvT. Daarnaast neemt de Raad op 5 februari 2021 afscheid van de heer Hans Hierck. Hij was sinds 5 februari 2013 verbonden aan de RvT. Philharmonie zuidnerderland bedankt Hans Hierck voor zijn enorme inzet gedurende de afgelopen jaren.

Kijk ook bij

Vughts college beantwoordt vragen over interview wethouder Vos

Vorig college stelde raad wél op de hoogte van ontwikkelingen rond N65 De fractie van …