Pas op overstekende dassen!

In de raadsvergadering van donderdag 11 februari deelde wethouder Mark du Maine mede dat er aan de Jagersboschlaan twee borden waren geplaatst met de tekst ‘Pas op, overstekende dassen’. Hij kon zich goed voorstellen dat dit bij de raadsleden gefronste wenkbrauwen veroorzaakte. Dat was ook bij het college het geval geweest, gezien de discussies die er de afgelopen periode waren gevoerd over het al dan niet aanwezig zijn van dassen in de buurt van de Jagersboschlaan. De plaatsing is het gevolg van een besluit van het ODBN (handhaving) naar aanleiding van een melding. De aanwezigheid van dassen kon niet worden aangetoond, maar ook niet worden uitgesloten. Daarom moesten er toch beschermende maatregelen worden genomen. In overleg met een adviesbureau is gekozen voor de minst verstrekkende maatregel: het plaatsen van borden om de weggebruiker te waarschuwen dat er mogelijk dassen kunnen oversteken. Du Maine: “Dit is ons als college ook rauw op het dak gevallen. Wij waren hier in ieder geval niet van op de hoogte, anders hadden wij hier wel anders over gecommuniceerd. De wethouder deelde ook nog mede dat de voorlopige voorziening die is aangevraagd voor de N65, op dinsdag 2 maart behandeld zal worden door de Raad van State.

Kijk ook bij

Lezing over zonsverduisteringen en andere eclipsen

Op donderdag 27 juni geeft Urijan Poerink bij Sterrenwacht Halley in Vinkel een publiekslezing over …