Paaseieren ophalen in Helvoirt

Een oud volksgebruik uit de Goede Week, de week vóór Pasen, is het inzamelen van eieren door de schoolgaande jeugd. Dit volksgebruik, stammend uit 1685, bestaat voor zover bekend nog slechts in Haaren en Helvoirt.

In Helvoirt gingen vandaag de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van basisschool Dr. Landman met fraai gesneden stokken, alle huizen langs om eieren op te halen onder het zingen van het paaseierenlied. Was u thuis dan zongen zij het liedje voor u. Het was vervolgens de keuze om de kinderen eieren mee te geven, of een donatie in de vorm van geld voor het goede doel. Dit jaar wordt het opgehaalde geld geschonken aan de vastenactie El Salvador. Aan het einde van de tocht werden er een aantal eieren onder de kinderen verdeeld. De overige eieren en het snoepgoed gaat naar de voedselbank.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …