Overschot 2022 loopt in Vught op naar bijna 6 miljoen

Door een positieve uitkomst van de z.g. decembercirculaire is het overschot over het boekjaar 2022 van de gemeente Vught met 750.000 euro toegenomen. Voor de volgende jaren zijn er ook kleine plussen. Na verwerking van de circulaire ziet het geraamde meerjarensaldo er als volgt uit: 2022 +5,87 miljoen, 2023 +869.000 euro, 2024 +3,1 miljoen, 2025 +3,8 miljoen en 2026 + 3,3 miljoen.

Kijk ook bij

Swim & Dance to Fight Cancer Den Bosch-Vught

Op zondag 1 september vindt het unieke evenement Swim & Dance to Fight Cancer plaats …