Opvang Oekraïense vluchtelingen in Vught tot eind dit jaar geregeld

Sinds vijf maanden worden in de gemeente Vught Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Dit gebeurt bij gastvrije gezinnen en in twee opvanglocaties: Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt en Landgoed Huize Bergen in Vught. Via een raadsinformatiebrief werden de raadsleden eind juli geïnformeerd over de opvang van deze vluchtelingen. Op 28 juli hadden zich 106 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Vught. Het gaat om 59 volwassenen en 47 minderjarigen. Hiervan verblijven 26 personen in particuliere opvang, 75 personen in Bezinningscentrum Emmaus en 5 personen op Landgoed Huize Bergen.

Het Rijk heeft Vught een opgave opgelegd tot het realiseren van 96 opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen, voor een periode van minimaal 6 maanden. De particuliere opvangplekken tellen hierin niet mee. Op dit moment voorziet de gemeente Vught in een gemeentelijke opvangcapaciteit van 105 opvangplekken, 100 bij Emmaus en 5 bij Huize Bergen.

Per 1 april is de regeling ‘Opvang Ontheemden Oekraïne’ van kracht. Vanuit deze regeling moeten burgemeesters bij het realiseren van opvang voor Oekraïners in elk geval de volgende zaken verstrekken: onderdak met een toereikend huisvestingsniveau; een maandelijkse financiële toelage voor voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, tenzij de ontheemde inkomsten uit arbeid heeft; recreatieve en educatieve activiteiten; een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid en eventuele betaling van buitengewone kosten.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 17 augustus. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Open Inloop PvdA-GroenLinks

Komende weken spreekt de Vughtse gemeenteraad o.a. over de vaststelling van beleidsnotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing …