Foto: Jan van de Ven

Opsporen van explosieven in Nationaal Monument Kamp Vught

Het Team Explosieven Verkenning van de Politie Oost-Brabant heeft onlangs oefendagen gehouden in Nationaal Monument Kamp Vught. Bijna 20 verkenners en hun teamleiders hebben hierna het jaarlijkse certificaat behaald voor hun taken op het gebied van explosievenveiligheid.

Nationaal Monument Kamp Vught is voor het Team Explosieven Herkenning een goede locatie om de kennis over explosieven te toetsen, met verschillende grote en kleine ruimtes waar mogelijke explosieven waren verstopt. Eerder dit jaar oefende het team van verkenners in Kasteel Heeswijk. Enkele bedrijfshulpverleners van NM Kamp Vught konden in de rol van ‘plaatselijk bekenden’ informatie over de locatie verstrekken aan de verkenners. NM Kamp Vught organiseert sinds 2010 trainingen voor bedrijfshulpverlening voor vrijwilligers en vaste medewerkers. Hierbij is ook aandacht voor hoe te handelen bij onverwachte situaties en worden veiligheidsprocedures geoefend.

Kijk ook bij

Huisvesting arbeidsmigranten in Vught

Ook in de Vughtse economie spelen arbeidsmigranten een rol van betekenis omdat werkgevers steeds vaker …