Oprit naar A2, Olmenlaan

Oprit Helvoirtseweg naar N65

Momenteel ligt het ontwerpbestemmingsplan N65 tot en met woensdag 24 juli ter inzage. Tot en met die dag kunnen bewoners die problemen hebben nog een ‘zienswijze’ indienen. Nu de inwoners geconfronteerd worden met de daadwerkelijke gevolgen van de reconstructie van de N65 voor hun straat of buurt, maken bewoners van verschillende straten van Vught zich grote zorgen over de forse toename van het verkeer. Dat geldt ook voor de bewoners van de Helvoirtseweg, Heikantstraat en Olmenlaan.

Hoewel al vanaf het begin van de uitwerking van de N65-plannen nadrukkelijk werd gecommuniceerd dat de reconstructie van de Rijksweg een flinke extra belasting van het Vughtse wegennet zou gaan betekenen, valt de uitkomst van de prognoses toch veel mensen rauw op hun dak. Zo verdubbelt bijvoorbeeld het aantal voertuigen dat tussen de Kapellaan en de Heikantstraat over de Helvoirtseweg rijdt van 3610 naar 7270 per etmaal. Aanvankelijk was sprake van een afsluiting van de oprit naar de N65 via de Heikantstraat en de Olmenlaan, met als gevolg dat vrijwel al het extra verkeer op de Helvoirtseweg via de smalle Taalstraat richting Maurickplein en A2 zou moeten rijden. Dit zou een onoverkomelijk knelpunt opleveren op de krappe kruising van de Helvoirtseweg en de Taalstraat. Daarom werd het college door de raad op pad gestuurd om de oprit bij de Olmen open te houden, hetgeen lukte. De bewoners van de Heikantstraat en de Olmenlaan zijn daar uiteraard niet blij mee. Bewoonster Maaike Dautzenberg: “Als we uitgaan van de huidige situatie, dan zouden er in 2030 per dag 1330 voertuigen door onze straat rijden, nu worden er dat volgens de prognoses 2920. Tenminste, als de prognoses kloppen, want wie garandeert mij dat niet veel méér automobilisten kiezen voor de Heikantstraat om op de Rijksweg te komen.”

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 10 juli. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …