Oprichting van de vereniging ‘VughtParticipeert’

De vereniging VughtParticipeert (VP) wil de inwoners van Vught en omgeving in staat stellen te participeren in de ontwikkeling van hun leefomgeving. De leefomgeving bestaat uit waar wij wonen, waar onze kinderen naar school gaan, waar wij willen sporten, hoe wij ons willen verplaatsen, kunst, cultuur en natuur willen beleven, maar ook wat wij als comfortabel en veilig ervaren. Onze leefomgeving wordt beïnvloed door regionale en nationale ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen kunnen wij beïnvloeden, waarbij bewoners hulp nodig hebben bij het inbrengen van hun wensen.

‘Vught Participeert’ (VP) informeert de inwoners over wat er speelt en ondersteunt bewoners hierbij te participeren. Daarbij kiezen wij onderwerpen die meer aandacht nodig hebben en werken wij samen met organisaties en bewonersgroepen die al actief betrokken zijn. VP heeft geen politieke kleur en wil slechts bijdragen aan een goede informatievoorziening. Objectieve informatie is het beginpunt van discussie en meningsvorming die moet leiden tot gebalanceerde en duurzame besluitvorming en verkiezingen.

Wat doet VughtParticipeert?
VughtParticipeert is een vereniging waarbij de leden bepalen welke onderwerpen om participatie vragen. Naast het ondersteunen van geselecteerde onderwerpen, verzorgt VughtParticipeert een open informatiestroom. Per onderwerp bieden wij informatie en actualiteiten. Dit doen wij onder andere door regelmatig vragen te stellen en te publiceren om vervolgens de antwoorden te ontvangen en te beoordelen. Bij onduidelijke of onvolledige antwoorden zullen wij navragen, net zolang totdat er duidelijkheid is. Deze duidelijkheid is het fundament voor participatie. Alleen als wij weten en begrijpen waar het om gaat, wat de overwegingen zijn en welke keuzes kunnen worden gemaakt, zijn wij in staat effectief en doelgericht te participeren bij de ontwikkelingen in onze leefomgeving.

Wie verzorgen VughtParticipeert?
De vereniging VughtParticipeert (VP) is opgericht door een aantal betrokken inwoners. Naast het bestuur werken diverse inwoners mee. De inwoners zijn per onderwerp georganiseerd en zijn hierin deskundig, ervaren of ter plaatse betrokken. VP staat open voor iedereen die een bijdrage wil leveren. Bijdragen kan bestaan uit actief meewerken aan bepaalde onderwerpen, het beschikbaar maken van informatie of het voorstellen van vragen die door VP publiekelijk kunnen worden gesteld. Inwoners kiezen er zelf voor of zij hun deelname bekend maken of niet. Dat stelt iedereen in staat in vertrouwen en mogelijk anoniem mee te werken. U kunt u melden door contact op te nemen via onze webpagina www.vughtparticipeert.nl. Alle contacten worden vertrouwelijk behandeld.

Contact met de vereniging VughtParticipeert
Philip Helmer, secretaris@vughtparticipeert.nl.

Kijk ook bij

Benefietconcert met Og3ne en Emmelie

Op vrijdag 23 december om 20.00 uur is de Ruwenberg het kerstdecor voor het benefietconcert …