Saskia Heijboer wordt de nieuwe voorzitter van het Vughts Museum. Rechts: haar voorganger Henk Smeets (Foto: Urijan Poerink)

Opening tentoonstelling ‘Helvoirt, voortvarend verder’

Sinds 1 januari 2021 maakt Helvoirt deel uit van de gemeente Vught. Daar moest natuurlijk een tentoonstelling voor worden gemaakt. Corona bracht helaas lange tijd een heleboel in de war, maar het Vughts Museum kan nu dan eindelijk de tentoonstelling ‘Helvoirt, voortvarend verder’ laten zien. Op zondagavond 5 september 2021 vond de langverwachte opening van de tentoonstelling voor een wegens corona beperkt aantal genodigden plaats in DePetrus in Vught. Het was tevens één van de eerste activiteiten in DePetrus sinds de lockdown en is het startsein van een nieuw cultureel jaar met daarin onder meer het begin van een lezingenreeks, de start van de cursus Vughtelogie en de Open Monumentendag.

‘t Pomphuiske en de film
De tentoonstelling is samengesteld door de werkgroep ‘Helvoirt’ bestaande uit Helvoirtenaren Cees Slegers, Peter van Gorp en Jan van Balkom en de Vughtenaren Wieke Schrover, Jan Lelyveld en Henk Smeets. Naast de door de gemeente Vught in bruikleen gegeven voorwerpen uit Helvoirt is ’t Pomphuiske te zien, gemaakt door de vakkundige timmermannen van de werkgroep Vormgeving. In dit Pomphuiske zijn vijf geluidsfragmenten met Helvoirtse verhalen in het dialect te horen. Naast schilderijen van Helvoirtse schilders, zoals Wim van de Plas, Jacques Pijnenborg en Jan Cuppen, kan het publiek schilderijen bekijken van niet-Helvoirtse schilders die in Helvoirt geschilderd hebben. Zij geven een goed beeld van het oude Helvoirt.
Wanneer de tentoonstelling in november is afgelopen, wordt in het Vughts Museum de permanente expositie aangevuld met Helvoirtse objecten. Daarvoor wordt dankbaar gebruikt gemaakt van door de gemeente in bruikleen gegeven voorwerpen. Er wordt nog gezocht naar een galajasje voor de Helvoirtse burgemeester in de kledingvitrine.

Wisseling van de wacht
Hoewel de tentoonstelling over Helvoirt wat langer heeft moeten wachten, is er in het Vughts Museum veel gaande: dit jaar voert het museum een reorganisatie door. Het bestuur wordt verkleind van acht naar vijf personen en tegelijk komt meer verantwoordelijkheid voor het museum te liggen bij de vrijwilligers, de kracht van het museum. Zij werken in werkgroepen, zoals Vormgeving, Geschiedenis, Kunst of Jeugd. De werkgroepen worden aangevoerd door voorzitters, die drie à vier keer per jaar met het bestuur in gesprek gaan over hun wensen en het beleid. Het nieuwe bestuur is eindverantwoordelijk en onderhoudt de contacten met alle geldgevers, waaronder de gemeente. Dit nieuwe bestuur zal op 19 oktober aantreden. Twee bestuursleden blijven: Martin Hol, die verantwoordelijk was voor de reorganisatie en secretaris Marc Turlings, die de nieuwe penningmeester wordt. Agnes van Balkom, uit Helvoirt, en de opvolgende secretaris Joyce Tritschler-van Os treden nieuw aan. De vijf aftredende bestuursleden zijn allemaal voorzitters van de werkgroepen geworden.
Tenslotte maakte Henk Smeets deze avond bekend, dat hij zal aftreden als voorzitter van het Vughts Museum. Medio oktober, de start van het culturele jaar, zal Saskia Heijboer hem opvolgen. Heijboer, van oorsprong Rotterdamse, heeft vierendertig jaar in Vught gewoond en als oud-wethouder kent zij Vught door en door. De laatste maand heeft zij met Smeets en het nieuwe bestuur meegelopen en alle werkgroepen bezocht.

De reorganisatie van het museum betekent ook dat de Vrienden niet meer in een aparte vereniging hoeven te blijven, maar in de Stichting Vughts Museum ondergebracht worden. Hierdoor wordt de band tussen Vrienden en museum verstevigd. Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering hebben de leden unaniem ingestemd met het voorstel van het bestuur de Vereniging Vrienden van het Vughts Museum op te heffen. Wel op voorwaarde dat in de statuten van het museum wordt opgenomen, dat de Vrienden ieder jaar bijeenkomen en dat alleen zij bepalen waar hun financiële bijdragen naar toe gaan. De Vrienden blijven Vrienden, en zullen blijven uitgenodigd worden voor de openingen van tentoonstellingen en lezingen.

De tentoonstelling ‘Helvoirt, voortvarend verder’ is te zien van maandag 6 september tot en met zondag 7 november in ontmoetingscentrum DePetrus. Op 15 september verzorgt Willem-Jan Verlinden in DePetrus een lezing over de Van Goghs in Helvoirt. Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via: https://www.abzvught.nl/product/lezing-15-september-20.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …