Open avond van vrijmetselaars voor vrouwen in ’s-Hertogenbosch

Op 16 april houdt de Vrijmetselarij voor vrouwen een bijeenkomst voor belangstellenden op Hooipolder 18 in ’s-Hertogenbosch, aanvang 20.00 uur. Tijdens de avond zullen de leden van deze groep vertellen wat het betekent om vrijmetselaar te zijn. Het thema is ‘vrijmetselarij en liefdadigheid’. De avond is vrij toegankelijk voor alle vrouwen die meer wil weten over de vrijmetselarij. Aanmelden kan via een mail naar danu@vrijmetselarijvoorvrouwen.nl.

De groep vrouwelijke vrijmetselaars uit ‘s-Hertogenbosch en omgeving, heeft sinds 2015 een eigen afdeling, die een Loge heet. Zo heeft de vrijmetselarij voor heel veel dingen eigen termen. Jacomijn Hendrickx legt uit: “De vrijmetselaars zijn ontstaan in Engeland, waar de steenhouwers een belangrijke rol speelden in de maatschappij. Het was in de tijd dat in Europa de grote, prachtige kerken werden gebouwd. Vrijmetselaars reisden dan ook van bouwplaats naar bouwplaats. Door hun eigen woorden en gewoonten, wisten de vrijmetselaars van elkaar dat ze vakbekwaam waren. Dat is zo gebleven, maar de betekenis van de woorden is in de loop van de tijd wel veranderd.”

Tempel der mensheid
Vrijmetselaars vormen in sommige landen nog steeds een belangrijke groep. Eén van hun uitgangspunten is dat ze ‘bouwen aan de tempel der mensheid’. Dat doen ze onder andere door tijdens bijeenkomsten te praten over wat mensen verbindt. Voorzittend meester Jacomijn: “De tempel der mensheid is een omschrijving waar ieder zijn eigen idee bij mag hebben. Gezamenlijk bedoelen we ermee dat we morgen betere mensen willen zijn dan vandaag. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Daarover praten we op onze open avond op 16 april.”

Tweede vrouwelijke Loge
Van oudsher waren de steenhouwers, en dus de vrijmetselaars, mannen. Maar al gauw sloten ook vrouwen aan bij de Loges. In sommige landen bestaan de Loges van de vrijmetselaars nog steeds alleen uit mannen, terwijl elders ook vrouwen lid kunnen worden. In Nederland zijn er vooral Loges voor mannen. De Loge Danú in ’s-Hertogenbosch is de tweede Loge in Nederland waarvan alleen vrouwen lid kunnen worden.

Welkom!
Wil je eens weten hoe het is bij de vrijmetselarij voor vrouwen? Meld je aan voor de open avond op 16 april aanstaande. Je bent welkom om te komen kijken, luisteren en wellicht meedoen aan de avond over ‘vrijmetselarij en liefdadigheid’. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden aan de Hooipolder 18 in Maaspoort, ’s-Hertogenbosch.

Kijk ook bij

Lezing over zonsverduisteringen en andere eclipsen

Op donderdag 27 juni geeft Urijan Poerink bij Sterrenwacht Halley in Vinkel een publiekslezing over …