Ook gestruikeld over een stoeptegel?

Meld problemen in de openbare ruimte via de app MijnGemeente

In een brief aan de griffie van de gemeente Vught klaagde een inwoonster over de slechte toestand van veel stoepen in het dorp. In juli is ze zeer ongelukkig gestruikeld over een stoeptegel die twee centimeter boven het trottoir uitstak. Het bezorgde haar een grote wond aan de binnenzijde van haar hand en 3 gecompliceerd gebroken vingers. Het is nog maar de vraag of ze haar hand nog ooit weer normaal kan gebruiken. Zij is ook gastvrouw in DePetrus en ook daar hoort ze regelmatig van valpartijen door het slechte straatwerk in Vught.

Gemeenteraadslid Eddie van Doorn (Gemeentebelangen) vroeg in de raadsvergadering van 29 september aandacht voor het probleem. Ook hij was de laatste tijd zeker 15 keer door inwoners aangesproken over de toestand van de trottoirs in verschillende delen van Vught. Hij vroeg het college of er sprake was van achterstallig onderhoud en verzocht om de inwoners nog eens te wijzen op de ‘MijnGemeente-app’, waarmee allerlei problemen in de openbare ruimte gemeld kunnen worden. Zeker omdat er vaak snel op deze meldingen gereageerd wordt.

Wethouder Toine van de Ven vertelde dat na ontvangst van de brief contact is opgenomen met de briefschrijfster over het voorval. Haar is uitgelegd hoe de systematiek op dit punt in Vught werkt met het verzoek de, haar bekende, gevaarlijke situaties te melden. Volgens de wethouder zijn de stoepen en trottoirs in Vught goed, maar zijn er een aantal plekken waar de weg nog gereconstrueerd moet worden, daar kan de kwaliteit van de stoepen achter lopen. Ook zijn er straten waar een gedeelte van de stoepen gebreken vertonen en daar kan via de site vught.nl melding van gemaakt worden. Van de Ven: “Ook kunnen problemen in de openbare ruimte gemeld worden via de app. Jammer genoeg weten lang niet alle inwoners van het bestaan van deze app, maar gelukkig lees ik op social media ook regelmatig complimenten over de snelle acties door medewerkers van de BOR, na meldingen via de app.

De app is ontwikkeld voor smartphones en tablets die werken op basis van iOS of Android. De iOS-versie is te downloaden in de App Store, de Android-versie via de Google Playstore. Na het installeren van de MijnGemeente-app geeft u aan dat het om de gemeente Vught gaat.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …